Error

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.Category.wpMenuLeftDaiBieuQuocHoi2, TVPortal.Publishing.Category, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=616514c961de576d could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: f3c6be9f-816d-50ef-a569-ed06a4d10f97.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.Category.wpMenuLeftDaiBieuQuocHoi2, TVPortal.Publishing.Category, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=616514c961de576d could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)

ĐBQH LÊ THANH VÂN: KỲ VỌNG TÂN THỦ TƯỚNG VÀ CHÍNH PHỦ NHIỆM KỲ MỚI CÓ NHIỀU ĐỘT PHÁ

05/04/2021

Chiều 05/04, tại Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội, với 96,25% đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã thống nhất cao bầu ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam. Bên lề Quốc hội, phóng viên THQHđã trao đổi với đại biểu Lê Thanh Vân, Đoàn ĐBQH tỉnh Cà Mau.

 

Đại biểu Lê Thanh Vân, Đoàn ĐBQH tỉnh Cà Mau kỳ vọng vào tân Thủ tướng và Chính phủ nhiệm kỳ mới có nhiều đột phá

Phóng viên: Cảm ơn đại biểu đã trả lời phỏng vấn. Thưa đại biểu, với tuyệt đối số phiếu tán thành, Quốc hội đã bầu ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ. Đại biểu đánh giá như thế nào về những lợi thế của tân Thủ tướng và kỳ vọng với Chính phủ nhiệm kỳ mới?

Đại biểu Lê Thanh Vân, Đoàn ĐBQH tỉnh Cà Mau: Tôi cho rằng tân Thủ tướng Phạm Minh Chính có 3 lợi thế.

Là con người trưởng thành từ ngành bảo vệ pháp luật, cho nên hơn ai hết tân Thủ tướng là người biết vận hành bộ máy hành pháp theo đúng quỹ đạo mà hiến pháp và pháp luật đã quy định, nên đương nhiên vận hành sẽ có kỷ cương, quy tắc. Do vậy tôi tin rằng kỷ cương phép nước sẽ được bảo đảm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng là con người hành động. Chúng ta biết rằng thời đồng chí Phạm Minh Chính là Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh đã tạo ra kì tích rất rõ nét, cả về tổ chức bộ máy, vận hành các thiết chế kinh tế ở địa bàn có nhiều lợi thế. Nhưng rõ ràng, vai trò người đứng đầu đã được phát huy khi tìm kiếm được các chính sách, cơ hội, biến các thách thức thành cơ hội, thành quả mà Quảng Ninh đạt được không thể không nói đến vai trò của đồng chí Phạm Minh Chính. Đây là lợi thế thể hiện qua tầm nhìn chính sách và phát huy những lợi thế so sánh, kinh nghiệm đó rất quý giá cho một vị trí là người đứng đầu Chính phủ. Chính vì vậy kì vọng của tôi với Chính phủ nhiệm kỳ mới là tạo ra xung lực mới trong việc đột phá chính sách, từ bài học thực tiễn rút ra được những kinh nghiệm quy báu trong việc huy động các nguồn lực của cả nước, tập trung cho đầu tư phát triển.

Lợi thế thứ ba là cương vị Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đồng chí Phạm Minh Chính là người có nhiều đề xuất tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban chấp hành Trung ương ban hành nhiều văn bản, thể chế… Đây là lợi thế để đồng chí có thể “cầm cương” duy trì trật tự bộ máy, kỷ cương và công tác nhân sự… Trước hết đó là vận hành một đội ngũ cộng sự của mình trong Chính phủ và các thành viên Chính phủ, biết điều tiết, biết phát huy lợi thế của từng thành viên Chính phủ, biết sử dụng, sắp xếp nhân sự.

Tôi kỳ vọng rằng Chính phủ khóa mới dưới sự điều hành của Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ là một Chính phủ mang đến những hơi thở mới, vận hành nhịp nhàng. Tôi cho rằng nhiệm kỳ Chính phủ khóa mới sẽ có cách tiếp cận mới, phong cách, phương pháp, sẽ có những lựa chọn đột phá, những chuyển biến về kinh tế, nguồn lực đầu tư cho xã hội.

Phóng viên: Vậy đại biểu đánh giá như thế nào về những khó khăn, thách thứch với Tân Thủ tướng Phạm Minh Chính?

Đại biểu Lê Thanh Vân, Đoàn ĐBQH tỉnh Cà Mau: Tôi cho rằng, thứ nhất là khó khăn, trở ngại về thể chế, chính sách còn tồn tại, ngổn ngang nhiều vấn đề. Đó là thể chế về kinh tế thị trường chưa hoàn thiện, thể chế về tổ chức bộ máy cũng đang quá trình hoàn thiện, đặc biệt thể chế về nhân sự còn rất nhiều vấn đề bất cập, theo tiêu chí về hình thức hay nội dung, theo tiêu chí bằng cấp hay thực chứng… Đó là những thách thức để lựa chọn được đội ngũ cộng sự cho mình.

Áp lực thứ hai là áp lực về những tồn tại đầu tư công, tài chính công, vận hành như thế nào để tạo ra xung lực mới, gần như không thay đổi về nguồn lực, thậm chí dư địa huy động nguồn lực còn hẹp hơn. Vậy phải làm sao để đạt được các kì vọng đó thì đây là thách thức với tân Thủ tướng.

Tôi nghĩ rằng tân Thủ tướng sẽ có nghệ thuật để tạo ra xung lực. Theo tôi xung lực ấy chính là dân chủ. Chỉ có dân chủ mới huy động được tối đa các nguồn lực, trong đó về tài lực chỉ là một nguồn lực thôi, nguồn lực lớn nhất là trí tuệ, sức mạnh của cả dân tộc. Do đó, điều mà Chính phủ cần làm là huy động được sức mạnh, gây dựng được niềm tin trong xã hội. Chỉ có dân chủ bằng nhiều hình thức thì mới gây dựng được niềm tin. Tôi cho rằng đây là điều mà tân Thủ tướng phải nghiền ngẫm, nắm bắt để có cách thức huy động được mọi nguồn lực.

Cho nên tôi cho rằng, một trong những bí quyết để huy động được mọi nguồn lực là phải gây dựng được niềm tin. Và muốn gây dựng được niềm tin thì chỉ có dân chủ. Đó là bài toán, cách thức làm sao để tháo gỡ được, huy động được sức mạnh. Đó chính là áp lực, thách thức với Thủ tướng Phạm Minh Chính. Và tôi rất kỳ vọng vào tân Thủ tướng và Chính phủ mới sẽ có nhiều đột phá chiến lược.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đại biểu!

Bích Ngọc