ĐẠI BIỂU NGUYỄN TẠO (LÂM ĐỒNG): ỔN ĐỊNH CUỘC SỐNG ĐỒNG BÀO DI CƯ TỰ PHÁT TỚI CÁC TỈNH TÂY NGUYÊN

29/01/2019

Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản trả lời chất vấn của Đại biểu Nguyễn Tạo (Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng) về giải pháp ổn định cuộc sống của đồng bào di cư tự phát tới các tỉnh Tây Nguyên.

Đại biểu Nguyễn Tạo (Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng) chất vấn các thành viên Chính phủ

Trước đó, Thủ tướng nhận được phiếu chất vấn của Đại biểu Nguyễn Tạo (Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng). Nội dung chất vấn: Từ kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV đến nay Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng đã có nhiều lần gửi các chất vấn, kiến nghị cử tri đến Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành liên quan về vấn đề dân tộc thiểu số các tỉnh miền núi phía Bắc di cư tự do vào huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng. Lãnh đạo UBDT, HĐDT đã vào khảo sát trực tiếp. Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng cũng đã nhận được các văn bản trả lời kiến nghị cử tri liên quan đến vấn đề di cư tự do của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng các bộ, ngành Trung ương, báo cáo kết quả khảo sát “việc thực hiện chính sách ổn định đời sống, sản xuất đối với đồng bào di cư tự phát tới các tỉnh Tây Nguyên” của HĐDT Quốc hội... Tuy nhiên, cho đến nay 320 hộ/1.725 nhân khẩu dân di cư tự do tại tiểu khu 179, 181, 197 và 198 (khu vực Tây Sơn) xã Liêng S’Rônh, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng vẫn chưa biết mình có được xem xét, giải quyết để ổn định cuộc sống hay không? Không biết các cơ quan nhà nước có quan tâm đến hộ tịch, hộ khẩu của mình hay không? Hay hộ khẩu phải chờ chỗ ở hợp pháp, chỗ ở hợp pháp lại chờ được phép định cư? Các hộ dân di cư tự do tại huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng đang rất mong chờ sự quan tâm và câu trả lời của Thủ tướng Chính phủ cho những câu hỏi nêu trên.

Về vấn đề này, Thủ tướng Chính phủ trả lời như sau:

Trước hết xin chân thành cảm ơn phản ánh của Đại biểu về các hộ dân di cư tự do tại huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng. Để kịp thời giải quyết các vướng mắc và ổn định đời sống, sản xuất cho dân di cư tự do tại khu vực này, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành có các giải pháp, hướng dẫn thực hiện, cụ thể:

- Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cũng đã trực tiếp khảo sát tình hình sản xuất và đời sống của bà con di cư tự do tại khu vực và khẳng định phản ánh nêu trên của Đại biểu là xác đáng, đúng thực tế.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trả lời chất vấn các ĐBQH

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có các văn bản trả lời Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng tại các văn bản số 5882/BNN-KTHT ngày 02 tháng 8 năm 2018 và số 6499/BNN-KTHT ngày 22 tháng 8 năm 2018, theo đó có đề nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các Sở, ban ngành của tỉnh lập, thẩm định, phê duyệt Dự án sắp xếp, ổn định dân di cư tự do cho 320 hộ/1725 nhân khẩu tại các Tiểu khu 179, 181, 197 và 198 (khu vực Tây Sơn), xã Liêng S’Rônh, huyện Đam Rông theo các quy định hiện hành để tổ chức triển khai thực hiện, nhằm sớm ổn định đời sống và sản xuât cho các hộ dân, không di cư tự do đi nơi khác. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng khẩn trương thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt Dự án nêu trên theo quy định.

- Bộ Công an chỉ đạo thành lập Tổ công tác khảo sát, đánh giá tình hình cư trú và đăng ký, quản lý cư trú tại các địa bàn có dân di cư tự do để tham mưu, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thực hiện đăng ký, quản lý cư trú đối với dân di cư tự do.

- Để xử lý tổng thể, căn cơ, Chính phủ đã có Hội nghị toàn quốc về nội dung này và Thủ tướng Chính phủ đã có kết luận, chỉ đạo, giao nhiệm vụ cụ thể các bộ, ngành tại văn bản số 14/TB-VPCP ngày 08 tháng 01 năm 2019 về Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị “Giải pháp ổn định dân di cư tự do trên địa bàn cả nước và quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường tại Tây Nguyên”. Yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương tổ chức thực hiện nghiêm túc kết luận của Thủ tướng Chính phủ./.

Trọng Quỳnh