ĐBQH NGUYỄN THANH XUÂN: CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH ĐÃ CÓ NHIỀU CHUYỂN BIẾN TÍCH CỰC

09/08/2018

Tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khoá XIV, Đại biểu Nguyễn Thanh Xuân, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ, đã có văn bản chất vấn Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân về việc đánh giá kết quả triển khai công tác cải cách hành chính ở nước ta cũng như giải pháp trong thời gian tới.

Đại biểu Nguyễn Thanh Xuân, Phó Trường Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ chất vấn tại Hội trường

Với trọng tâm là Nghị quyết số 30c ngày 08/11/2011 về “Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020” của Chính phủ, được tập trung triển khai đồng bộ trên 06 nội dung: Thể chế; Thủ tục hành chính; Tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Tài chính công; và Hiện đại hoá hành chính cùng với đó, là việc thực hiện quyết liệt các giải pháp mà Bộ Nội vụ đề xuất. Theo ý kiến của đại biểu Nguyễn Thanh Xuân, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ hiện nay công tác cải cách hành chính nước ta đã có những chuyển biến tích cực.

Phóng viên: Thưa đại biểu, tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khoá XIV, đại biểu là một trong nhiều đại biểu Quốc hội đã có văn bản chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân. Vậy, nội dung chất vấn của đại biểu tập trung vào khía cạnh nào?

Đại biểu Nguyễn Thanh Xuân, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ: Tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV, tôi đã có văn bản chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân xung quanh việc thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ về cải cách hành chính đối với các cơ quan quản lý nhà nước giai đoạn 2011 -2020. Nội dung thứ 2, tôi chất vấn Bộ trưởng Bộ nội vụ đó là việc thực hiện Nghị quyết số 26 của Chính phủ về việc thực hiện môi trường lành mạnh, thông thoáng trong việc cạnh tranh của các doanh nghiệp.

Đại biểu Nguyễn Thanh Xuân trả lời phỏng vấn

Phóng viên: Trong văn bản trả lời, Bộ Nội vụ đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Vậy theo quan điểm của đại biểu, liệu những giải pháp Bộ Nội vụ đưa ra có đáp ứng được yêu cầu cải cách hành chính của nước ta hiện nay?

Đại biểu Nguyễn Thanh Xuân, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ: Tôi cho rằng, Bộ trưởng Bộ nội vụ đã rất trách nhiệm và kịp thời trả lời chất vấn của đại biểu ngay sau kỳ họp bằng văn bản chi tiết, cụ thể. Trong văn bản trả lời của Bộ nội vụ cũng đã nói rõ được những nội dung chính để cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết số 30c và Nghị quyết số 26 của Chính phủ. Đồng thời, đã có 1 bước đánh giá sơ bộ về kết quả bước đầu triển khai và sau triển khai. Những giải pháp mà Bộ Nội vụ đề ra như: đẩy mạnh triển khai đồng bộ các nội dung tại Nghị quyết 30c của Chính phủ; Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ đổi mới mạnh mẽ phương thức làm việc, tăng cường kiểm tra các cấp và địa phương; Tiếp tục hoàn thiện hệ thống thể chế, pháp luật; Đẩy mạnh và sử dụng hiệu quả Chỉ số cải cách hành chính; Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trọng tâm liên quan đến người dân, doanh nghiệp; … Theo tôi, cơ bản đã tương đối đầy đủ và bao quát được trên nhiều phương diện. Tuy nhiên, giải pháp là vậy, nhưng vấn đề đạt ra là việc thực hiện trên thực tế như thế nào để đạt hiệu quả. Theo tôi, mấu chốt ở đây vẫn phải đặc biệt chú trọng đến vấn đề về nguồn lực, cụ thể là nguồn lực con người, nguồn lực tài chính trong thực hiện.

Người dân đến giao dịch tại bộ phận một cửa phường Giang Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

Phóng viên: Bên cạnh những thành tựu đạt được thì so với yêu cầu, hiện nay cải cách hành chính vẫn còn tồn tại những hạn chế, bất cập như thế nào thưa đại biểu?

Đại biểu Nguyễn Thanh Xuân, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu  Quốc hội thành phố Cần Thơ: Mặc dù đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, bước đầu tạo ra sự chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng vào thành tựu phát triển chung của đất nước. Tuy nhiên, so với yêu cầu đặt ra, cải cách hành chính vẫn còn tồn tại một số hạn chế và bất cập. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các thành viên Chính phủ mặc dù đã quyết liệt nhưng sự chuyển động của cấp dưới tại một số địa phương chưa thực sự quyết liệt. Thủ tục hành chính cải cách vẫn còn chậm, trên một số lĩnh vực vẫn cần phải tiếp tục đơn giản hóa, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Vẫn còn tình trạng thực hiện chưa nghiêm túc việc công khai thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp. Chính quyền của xã phường đã thực hiện một cửa liên thông. Tuy nhiên, cần tiếp tục phấn đấu để làm sao thực hiện đồng bộ ở cấp huyện phải có một cửa liên thông.

Phóng viên: Thưa đại biểu, bên cạnh những giải pháp Bộ Nội vụ đưa ra, theo ý kiến của Đại biểu cần tiếp tục thực hiện những giải pháp gì để công cuộc cải cách hành chính đạt được mục tiêu đề ra?

Đại biểu Nguyễn Thanh Xuân, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ: Đến năm 2020 Việt Nam cơ bản phấn đấu trở thành nước công nghiệp hiện đại. Để thực hiện được mục tiêu này, cần có một Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử. Do đó, việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 26 của Chính phủ về tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, thông thoáng cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp là vô cùng quan trọng.

Theo quan điểm của tôi, cải cách hành chính phải hướng tới làm sao để người dân hài lòng với việc mình thực hiện cải cách hành chính và chỉ số hài lòng phải ngày càng tăng. Bên cạnh đó, tôi nghĩ rằng cần tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu của các cơ quan hành chính nhà nước đồng thời cũng phải tăng cường vai trò của ngành nội vụ tức là từ Bộ Nội vụ cho tới các địa phương.

Thời gian tới, để công tác cải cách hành chính thực sự hiệu quả vẫn cần sự phối hợp đồng bộ các giải pháp và hành động cụ thể, quyết liệt của các ngành chức năng đến chính quyền các địa phương. Bởi chỉ cần ách tắc ở một khâu nào đó thì sẽ ảnh hưởng đến mục tiêu cải cách hành chính đã đề ra.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn đại biểu!

 

Lê Anh