TÌNH TRẠNG CHỒNG CHÉO TRONG CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

08/08/2018

Tại Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khoá XIV, Đại biểu Ngô Thị Minh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh, đã có văn bản chất vấn Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng về sự chồng chéo thẩm quyền thẩm định quy hoạch đối với di tích lịch sử văn hoá, danh lam thắng cảnh; chồng chéo về thẩm quyền thẩm định các dự án tu bổ di tích quốc gia đặc biệt; chồng chéo về thẩm quyền thẩm định quy hoạch tổng thể bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích.

Sau chất vấn của Đại biểu Ngô Thị Minh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh. Chính phủ đã ban hành Nghị định số 42 ngày 05/04/2017: Về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Ngoài ra, đối với những nội dung liên quan tới những vấn đề về thẩm quyền thẩm định quy hoạch, thẩm định các dự án tu bổ di tích,… thuộc nội dung của các Luật về xây dựng và đầu tư, kinh doanh sẽ xem xét điều chỉnh khi trình Quốc hội. Tuy nhiên, theo ý kiến của Đại biểu Ngô Thị Minh, mặc dù Chính phủ đã có nhiều nỗ lực nhưng để khắc phục một cách triệt để tình trạng chồng chéo trong quy định của văn bản quy phạm pháp luật, thời gian tới Chính phủ cần tiếp tục rà soát và tăng cường sự phối hợp giữa các Bộ, ngành trong việc tham mưu, xây dựng các dự án Luật và trong việc xây dựng các Nghị định hướng dẫn thi hành được thống nhất đảm bảo tính hiệu quả trên thực tế.

Đại biểu Ngô Thị Minh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh chất vấn tại Hội trường 

Phóng viên: Thưa đại biểu, tại Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khoá XIV, đại biểu là một trong nhiều đại biểu Quốc hội đã có văn bản chính thức chất vấn đối với Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng. Vậy, nội dung chất vấn của đại biểu tập trung vào khía cạnh nào?

Đại biểu Ngô Thị Minh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh: Tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV, tôi đã có văn bản chất vấn đối với Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng. Nội dung chất vấn tập trung vào sự chồng chéo về thẩm quyền thẩm định quy hoạch đối với di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh; chồng chéo về thẩm quyền thẩm định các dự án tu bổ di tích quốc gia và di tích quốc gia đặc biệt; chồng chéo về thẩm quyền thẩm định quy hoạch tổng thể bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích,… gây nhiều khó khăn, trở ngại cho cơ sở khi triển khai các dự án Luật. Vấn đề này thể hiện khá rõ thực trạng thiếu sự phối hợp giữa các Bộ, ngành trong việc tham mưu, xây dựng các dự án Luật và trong việc xây dựng các Nghị định hướng dẫn thi hành.

Đại biểu Ngô Thị Minh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh trả lời phỏng vấn 

Phóng viên: Thưa đại biểu, việc Chính phủ đã sửa đổi Nghị dịnh số 59 và đang trình sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Xây dựng liệu đã khắc phục được những chồng chéo về thẩm quyền thẩm định quy hoạch đối với di tích lịch sử văn hoá, danh lam thắng cảnh; chồng chéo về thẩm quyền thẩm định các dự án tu bổ di tích quốc gia đặc biệt; chồng chéo về thẩm quyền thẩm định quy hoạch tổng thể bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích hay chưa?

Đại biểu Ngô Thị Minh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh: Sau khi nhận được văn bản chất vấn, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã có văn bản trả lời. Trong văn bản trả lời, Phó Thủ tướng đã đi thẳng vào vấn đề mà đại biểu quan tâm, nhận thấy được bất cập và nêu ra những giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Trong các giải pháp đó, Phó Thủ tướng cũng nhấn  mạnh sẽ chỉ đạo để điều chỉnh sửa đổi Nghị định số 59 liên quan tới quản lý các dự án đầu tư xây dựng và cũng chỉ đạo để có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành trong lĩnh vực mà tôi chất vấn.

Trên thực tế, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 42 ngày 05/04/2017: Về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Đồng thời, Chính phủ cũng sẽ sửa đổi Luật Xây dựng năm 2014. Như vậy, ngay sau chất vấn, Chính phủ đã thực hiện một số điều chỉnh về văn bản quy phạm pháp luật nhằm khắc phục chồng chéo. Tuy nhiên, qua nghiên cứu tôi thấy rằng cũng còn nhiều nội dung chưa đáp ứng được vấn đề mà tôi nêu ra. Trong đó, đặc biệt là vấn đề liên tình trạng chồng chéo trong quy định của văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo tồn, tôn tạo di tích, di sản vẫn chưa được khắc phục một cách triệt để.

Đình Thần Quy (xã Minh Tân, huyện Phú Xuyên) được Bộ VH-TT&DL công nhận là di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia xuống cấp nghiêm trọng

Phóng viên: Bên cạnh việc tiếp tục hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực bảo tồn, tôn tạo di tích thì Chính phủ cần triển khai đồng bộ các giải pháp như thế nào để nâng cao hiệu quả quản lý trong lĩnh vực này thưa đại biểu? 

Đại biểu Ngô Thị Minh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh: Theo quan điểm của tôi, Chính phủ phải chỉ đạo để rà soát tất cả văn bản liên quan tới lĩnh vực di sản văn hóa. Trong trường hợp cần thiết thì cũng cần phải sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa năm 2009. Việc rà soát này là rất cần thiết để hướng tới khắc phục một cách triệt để sự chồng chéo của các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực này. Bên cạnh đó, cần tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa các Bộ, ngành trong việc tham mưu, xây dựng các dự án Luật và trong việc xây dựng các Nghị định hướng dẫn thi hành đảm bảo tính, hiệu quả trên thực tế.

Có làm được như vậy, văn bản quy phạm pháp luật mới đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả quản lý nhà nước. Đây cũng là mong mỏi không chỉ của đại biểu và của cả cử tri trong những đợt tôi đi tiếp xúc cử tri.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn Đại biểu!

 

Lê Anh