Ý KIẾN ĐBQH TỈNH KON TUM: ĐỀ NGHỊ CHUYỂN KINH PHÍ ĐỂ ĐẢM BẢO VIỆC BỒI THƯỜNG TÁI ĐỊNH CANH, ĐỊNH CƯ CHO NGƯỜI DÂN HUYỆN KON PLONG TỈNH KON TUM

13/04/2018

Ngày 06/12/2016, Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh đã có văn bản trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội Tô Văn Tám về đề nghị chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Công ty Cổ phần thủy điện Đắk Đrinh và các đơn vị có liên quan chuyển kinh phí để việc bồi thường tái định cư – định canh được thực hiện đầy đủ, đảm bảo cuộc sống cho người dân huyện Kon Plong tỉnh Kon Tum.

Nội dung chất vấn của đại biểu Quốc hội Tô Văn Tám tỉnh Kon Tum như sau:

Dự án thủy điện Đắk Đrinh đã thực hiện di dân từ năm 2013, nhưng đến nay công tác bồi thường hỗ trợ xây dựng tái định cư – định canh gặp nhiều khó khăn vướng mắc gây bức xúc đối với các hộ dân bị ảnh hưởng thu hồi đất tái định cư định canh của dự án. Hiện nay khai hoang đồng ruộng đã cơ bản hoàn thành, tuy nhiên không cấp đất sản xuất cho dân tái định cư của thôn Vương và thôn Xô Luông vì đất của thôn Tu Rét thu hồi để khai hoang cấp cho 2 thôn trên chưa được bồi thường hỗ trợ với tổng số tiền phải bồi thường và tiền thi công khai hoang là khoảng 32,753 tỷ đồng. Vì vậy, dân ở thôn có đất thu hồi (thôn Tu Rét) không chịu giao đất và dân của 2 thôn được nhận đất (thôn Vương và thôn Xô Luông) chưa được giao đất rất bức xúc vì chưa nhận được tiền bồi thường nên dân thôn Tu Rét đang đòi lại đất đã bị thu hồi. Cử tri các thôn trên và chính quyền huyện Kon Plong tỉnh Kon Tum đề nghị Bộ trưởng chỉ đạo Tập đoàn điện lực Việt Nam, công ty cổ phần thủy điện Đắk Đrinh và các đơn vị có liên quan chuyển kinh phí để việc bồi thường tái định cư – định canh được thực hiện trọn vẹn.

Bộ trưởng Bộ Công thương đã có văn bản trả lời chất vấn như sau:

Dự án thủy điện Đắk Đrinh do Công ty Cổ phần thủy điện Đắk Đrinh thuộc Tổng công ty Điện lực Dầu khí – Thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam làm chủ đầu tư. Dự án nằm trên địa bàn hai tỉnh Kon Tum và Quảng Ngãi. Công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, di dân tái định cư, tái định canh trên địa bàn huyện Sơn Tây tỉnh Quảng Ngãi do Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tây làm Chủ đầu tư; trên địa bàn huyện Kon Plong (tỉnh Kon Tum) do Ủy ban nhân dân huyện Kon Plong làm chủ đầu tư. Công ty Cổ phần thủy điện Đắk Đrinh là Chủ đầu tư thực hiện chi trả các chi phí của công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, di dân tái định cư, tái định canh của Dự án.

  • Theo hồ sơ tổng mức đầu tư điều chỉnh lần 2 của Chủ đầu tư, công tác bồi thường, hỗ trợ, di dân, tái định cư, định canh của Dự án có giá trị là 1.536,382 tỷ đồng, vượt 825,402 tỷ đồng so với tổng mức đầu tư điều chỉnh lần 1 được duyệt năm 2011, trong đó giá trị tăng trên địa bàn tỉnh Kon Tum là 501,62 tỷ đồng.

  • Cuối tháng 7 năm 2016, Đoàn Công tác của Bộ Công thương và các Bộ, ngành liên quan đã đến kiểm tra tình hình thực hiện Dự án, trong đó có công tác bồi thường, hỗ trợ, di dân, tái định cư, định canh. Đoàn công tác đã trực tiếp làm việc tại hiện trường và nghe báo cáo của Chủ đầu tư. Đồng thời, qua kiểm tra, xem xét thấy rằng việc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, di dân, tái định cư, định canh trên địa bàn tỉnh Kon Tum có một số nội dung chưa phù hợp với quy định tại Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ.

  • Ngày 15 tháng 8 năm 2016, Tổng cục Năng lượng – Bộ Công thương đã có Văn bản số 2207/TCNL-TĐ chỉ đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng công ty Điện lực dầu khí và Công ty cổ phần thủy điện Đắk Đrinh tiếp tục phối hợp với Hội đồng đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư, định canh huyện Kon Plong và các Sở, Ban, ngành chức năng liên quan của tỉnh Kon Tum là thực hiện rà soát, đối chiếu danh mục, chi phí bồi thường, hỗ trợ, di dân, tái định cư, định canh trong quy hoạch được duyệt, khẩn trương thu xếp vốn để thực hiện.

  • Về công tác khai hoan đồng ruộng của Dự án: Cơ bản đã hoàn thành, với tổng diện tích 332,9ha, tương ứng 97 tỷ đồng. Chủ đầu tư đã thực hiện giải ngân 40 tỷ đồng. Chi phí còn lại chưa giải ngân là 57 tỷ đồng. Về lý do chậm cấp vốn 32,7 tỷ đồng: do quá trình triển khai dự án kéo dài trong nhiều năm, chế độ chính sách thay đổi…dẫn đến chi phí tăng cao đã vượt tổng mức đầu tư.

  • .........

Toàn bộ văn bản trả lời chất vấn xin xem tại file đính kèm./.

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội

Các bài viết khác