Ý KIẾN ĐBQH TỈNH LÂM ĐỒNG: VỀ CHƯƠNG TRÌNH CHO VAY PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO, NÔNG NGHIỆP SẠCH

09/04/2018

Ngày 24/10/2017, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có văn bản trả lời câu hỏi chất vấn của Đại biểu Quốc hội Nguyễn Tạo, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng, về tình hình triển khai chương trình cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp cao, nông nghiệp sạch và các giải pháp để người dân, doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn của chương trình này.

Nội dung chất vấn của Đại biểu Quốc hội Nguyễn Tạo, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm đồng, như sau:

- Tình hình triển khai chương trình cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp cao, nông nghiệp sạch?

- Các giải pháp để người dân, doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn của chương trình này?

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có văn bản trả lời chất vấn gồm những nội dung như sau:

1. Thực hiện chỉ đạo của CP, NHNN đã chỉ đạo các NHTM triển khai chương trình cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, công nghệ cao, nông nghiệp sạch với lãi suất thấp hơn thông thường...

Tuy nhiên, việc triển khai chương trình còn một số khó khăn như: 

(i) DN được cấp giấy chứng nhận DN nông nhiệp ứng dụng CNC còn ít...;

(II) NHTM gặp khó khăn khi xác định đối tượng thụ hưởng chính sách do Quyết định 738/QĐ-BNN-KHCN...;

(iii) Thị trường tiêu thụ nông nghiệp CNC chưa ổn định...;

(iv) Người dân chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản trên đất NN để làm thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm vay vốn ngân hàng;

(v) Chính sách bảo hiểm nông nghiệp chưa được triển kahi rộng rãi ảnh hướng đến việc mở rộng cho vay của các ngân hàng.

2. Các giải pháp để người dân, DN tiếp cận nguồn vốn của Chương trình:

- NHNN tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan tháo gỡ những khó khăn phát sinh trong quá trình triển khai [...];

- Các địa phương cần đẩy mạnh thực hiện Thông tư 33/2017/TT-BTNMT...;

- Các DN, người dân cần cải thiẹn năng lực tài chính, năng lực quản trị, phương án sản xuất, phương án trả nợ vay,...

Toàn bộ nội dung văn bản trả lời chất vấn xin xem tại file đính kèm./.

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội

Các bài viết khác