Họ và tên: Lê Ngọc Hân

Tên thường gọi: Lê Ngọc Hân

Ngày sinh: 01/09/1950

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Thiệu Giao, huyện Thiệu Hóa , Thanh Hoá

Trình độ học vấn: Đại học

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Uỷ viên Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa

Nơi làm việc: Tỉnh ủy Thanh Hóa

Ngày vào đảng: 01/12/1979

Nơi ứng cử: Thanh Hoá

Đại biểu Quốc hội khoá: ,XII

Đại biểu chuyên trách: Không