Họ và tên: Nguyễn Hồng Sơn

Tên thường gọi: Nguyễn Hồng Sơn

Ngày sinh: 19/05/1955

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Bình Thanh Tây, huyện Bình Sơn , Quảng Ngãi

Trình độ học vấn: Đại học

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật

Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Thẩm phán, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, Uỷ viên Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội

Nơi làm việc: Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

Ngày vào đảng: 25/10/1982

Nơi ứng cử: Quảng Ngãi

Đại biểu Quốc hội khoá: ,XII

Đại biểu chuyên trách: Không