Họ và tên: Võ Văn Thưởng

Tên thường gọi: Võ Văn Thưởng

Ngày sinh: 13/12/1970

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: An Phước, Măng Thít , Vĩnh Long

Trình độ học vấn: Trên ĐH

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Triết học Mac-Lênin

Nghề nghiệp, chức vụ: Uỷ viên Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; Ủy viên dự khuyết TW Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam.

Nơi làm việc: Trung ương Đoàn TNCSHCM, 60 Bà Triệu, Hà Nội

Ngày vào đảng: 18/11/1993

Nơi ứng cử: Vĩnh Long

Đại biểu Quốc hội khoá: ,XII

Đại biểu chuyên trách: Không