Họ và tên: Nguyễn Thanh Hải

Tên thường gọi: Nguyễn Thanh Hải

Ngày sinh: 30/03/1970

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

Trình độ học vấn: 12/12

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước, Cử nhân Luật

Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ủy van Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tân Phước, tỉnh Tiền Giang

Nơi làm việc: Huyện ủy Tân Phước, tỉnh Tiền Giang

Ngày vào đảng: 10/09/1994

Nơi ứng cử: Tiền Giang

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: