Họ và tên: Nguyễn Vân Chi

Tên thường gọi: Nguyễn Vân Chi

Ngày sinh: 17/09/1966

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An

Trình độ học vấn: Trên ĐH

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế Praha - Cộng hòa Séc, chuyên ngành Kinh tế ngoại thương

Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên thường trực Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội.

Nơi làm việc: Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội

Ngày vào đảng: 30/03/1999

Nơi ứng cử: Nghệ An

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương