Họ và tên: Trần Sỹ Thanh

Tên thường gọi: Trần Sỹ Thanh

Ngày sinh: 16/03/1971

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Thanh Giang, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An

Trình độ học vấn: Trên ĐH

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính - Kế toán

Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương kiêm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn, Ủy viên Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội.

Nơi làm việc: Ban Kinh tế Trung ương, Tập đoàn Dầu khí quốc gia

Ngày vào đảng: 03/06/1995

Nơi ứng cử: Lạng Sơn

Đại biểu Quốc hội khoá:

Đại biểu chuyên trách:

Công văn số 5616-CV/VPTW ngày 22/12/2017 thông báo của Bộ Chính trị phân công thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn nhiệm kỳ 2015 - 2020 để giữ chức Phó Ban Kinh tế Trung ương (kiêm nhiệm) và Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam