Họ và tên: Hồ Đức Vai

Tên thường gọi: Hồ Đức Vai

Ngày sinh: 01/01/1940

Giới tính: Nam

Dân tộc: Tà-ôi

Tôn giáo:

Quê quán: , Thừa Thiên Huế

Trình độ học vấn:

Trình độ chính trị:

Trình độ chuyên môn:

Nghề nghiệp, chức vụ: Uỷ viên Ủy ban Dân tộc của Quốc hội, Chính trị viên Huyện đội A Lưới, tỉnh Bình Trị Thiên, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

Nơi làm việc: Huyện đội A Lưới, tỉnh Bình Trị Thiên

Ngày vào đảng: ...

Nơi ứng cử: Bình Trị Thiên

Đại biểu Quốc hội khoá: VI,VI

Đại biểu chuyên trách: Không