Họ và tên: Nguyễn Hà Phan

Tên thường gọi: Nguyễn Hà Phan

Ngày sinh: 02/02/1933

Giới tính: Nam

Dân tộc:

Tôn giáo:

Quê quán: xã Châu Hòa, huyện Giồng Trôm , Bến Tre

Trình độ học vấn:

Trình độ chính trị:

Trình độ chuyên môn:

Nghề nghiệp, chức vụ: Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, Trưởng ban kinh tế Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội

Nơi làm việc: Ban kinh tế Trung ương Đảng

Ngày vào đảng: ...

Nơi ứng cử: Cần Thơ

Đại biểu Quốc hội khoá: VI,VII,VIII,IX

Đại biểu chuyên trách: Không

Tại Hội nghị Trung ương 6, Khóa XII họp ngày 17-18-1-1994 được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị, Hội nghị Trung ương 10, Khóa VII ngày 17-4-1996 quyết định kỷ luật khai trừ Đảng. Quốc hội Khóa IX, kỳ họp thứ 10 trong phiên họp sáng 24-10-1996 đã bãi nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội và đại biểu Quốc hội