Họ và tên: Lò Văn Inh

Tên thường gọi: Lò Văn Inh

Ngày sinh: 03/01/1937

Giới tính: Nam

Dân tộc: Thái

Tôn giáo:

Quê quán: Xã Mường Tè, huyện Mường Tè , Lai Châu

Trình độ học vấn:

Trình độ chính trị:

Trình độ chuyên môn:

Nghề nghiệp, chức vụ: Uỷ viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Phó bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu

Nơi làm việc: Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu

Ngày vào đảng: ...

Nơi ứng cử: Lai Châu

Đại biểu Quốc hội khoá: VIII,IX

Đại biểu chuyên trách: Không