Họ và tên: Vũ Xuân Thuật

Tên thường gọi: Vũ Xuân Thuật (Vũ Thuật)

Ngày sinh: 12/05/1955

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Văn Lý, huyện Lý Nhân , Hà Nam

Trình độ học vấn: Đại học

Trình độ chính trị:

Trình độ chuyên môn: Đại học Cảnh sát

Nghề nghiệp, chức vụ: Thượng tá, Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh uỷ, Giám đốc công an tỉnh Hà Nam; Uỷ viên Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội

Nơi làm việc: Công an tỉnh Hà Nam

Ngày vào đảng: 10/11/2016

Nơi ứng cử: Hà Nam

Đại biểu Quốc hội khoá: X

Đại biểu chuyên trách: Không

Bãi nhiệm tư cách ĐBQH tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội Khóa X