Họ và tên: Lê Hoàng Quân

Tên thường gọi: Lê Hoàng Quân (Lê Minh Sơn)

Ngày sinh: 10/02/1953

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Tân Bình, huyện Thuận An , Bình Dương

Trình độ học vấn:

Trình độ chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Cử nhân chính trị

Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, Uỷ viên Uỷ ban kinh tế và ngân sách của Quốc hội

Nơi làm việc: UBND tỉnh Đồng Nai

Ngày vào đảng: ...

Nơi ứng cử: Đồng Nai

Đại biểu Quốc hội khoá: X

Đại biểu chuyên trách: Không