Họ và tên: Tô Văn Thường

Tên thường gọi: Tô Thường

Ngày sinh: 09/07/1955

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Thiên Hương, huyện Thủy Nguyên , TP Hải Phòng

Trình độ học vấn: 12/12

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Đại học An ninh (Điều tra tội phạm), Cử nhân Luật

Nghề nghiệp, chức vụ: Uỷ viên Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội,Chấp hành Đảng ủy Tổng cục cảnh sát, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục cảnh sát - Bộ Công an

Nơi làm việc: Công an tỉnh Hà Tây

Ngày vào đảng: 19/06/1979

Nơi ứng cử: Hà Tây

Đại biểu Quốc hội khoá: ,XII

Đại biểu chuyên trách: Không