Chương trình hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách (Từ ngày 3 đến 5-4-2017)

03/04/2017

CHƯƠNG TRÌNH

HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI HOẠT ĐỘNG CHUYÊN TRÁCH

(Từ ngày 3 đến 5-4-2017)
----------------

 

Chủ trì Hội nghị: Ủy ban thường vụ Quốc hội

 

Thứ hai, ngày 3-4-2017

Buổi sáng:

* 8 giờ 00: Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham dự.

* 8 giờ 05 phút: Khai mạc Hội nghị:

- Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội phát biểu khai mạc Hội nghị.

* 8 giờ 15 phút: Hội nghị thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều khiển phiên họp.

       - Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày Báo cáo tiếp thu, chỉnh lý, giải trình một số vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13.

- Đồng chí Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội điều hành Hội nghị, đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị phát biểu ý kiến.

* 9 giờ 30 phút: Hội nghị giải lao.

* Từ 9 giờ 50 phút đến 11 giờ 30 phút: Hội nghị tiếp tục thảo luận.

Buổi chiều:

* 14 giờ 00: Hội nghị tiếp tục thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13.

* 15 giờ 30 phút: Hội nghị giải lao.

* 15 giờ 50 phút: Hội nghị tiếp tục thảo luận.

* 16 giờ 45 phút: Chủ tọa phát biểu kết thúc nội dung thảo luận.

Thứ ba, ngày 4-4-2017

Buổi sáng:

* 8 giờ 00: Hội nghị thảo luận về dự án Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi).

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều khiển phiên họp.

        - Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo một số vấn đề lớn về dự thảo Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi).

- Đồng chí Phùng Quốc Hiển, Phó Chủ tịch Quốc hội điều hành Hội nghị, đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị phát biểu ý kiến.

* 9 giờ 30 phút: Hội nghị giải lao.

* 9 giờ 50 phút: Hội nghị tiếp tục thảo luận.

* 11 giờ 15 phút: Chủ tọa phát biểu kết thúc nội dung thảo luận.

Buổi chiều:

* 14 giờ 00: Hội nghị  thảo luận về dự án Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi).

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều khiển phiên họp.

- Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày Báo cáo một số vấn đề lớn về dự thảo Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi).

- Đồng chí Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội điều hành Hội nghị, đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị phát biểu ý kiến.

* 15 giờ 30 phút: Hội nghị giải lao.

* 15 giờ 50 phút: Hội nghị tiếp tục thảo luận.

* 16 giờ 45 phút: Chủ tọa phát biểu kết thúc nội dung thảo luận.

 

Thứ tư, ngày 5-4-2017

 Buổi sáng:

* 8 giờ 00: Hội nghị thảo luận về dự án Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều khiển phiên họp.

- Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo một số vấn đề lớn về dự thảo Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ.

- Đồng chí Phùng Quốc Hiển, Phó Chủ tịch Quốc hội điều hành Hội nghị, đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị phát biểu ý kiến.

* 9 giờ 30 phút: Hội nghị giải lao.

* 9 giờ 50 phút: Hội nghị tiếp tục thảo luận.

* 11 giờ 15 phút: Chủ tọa phát biểu kết thúc nội dung thảo luận. 

Buổi chiều:

* 14 giờ 00: Hội nghị  thảo luận về dự án Luật quy hoạch.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều khiển phiên họp.

- Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo một số vấn đề lớn về dự thảo Luật quy hoạch.

- Đồng chí Phùng Quốc Hiển, Phó Chủ tịch Quốc hội điều hành Hội nghị, đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị phát biểu ý kiến.

* 15 giờ 30 phút: Hội nghị giải lao.

* 15 giờ 50 phút: Hội nghị tiếp tục thảo luận.

* 16 giờ 45 phút: Chủ tọa phát biểu kết thúc nội dung thảo luận.

--------------------

Thời gian làm việc:

Buổi sáng: Từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30.

Buổi chiều: Từ 14 giờ 00 đến 17 giờ 00.