Thông cáo phiên họp thứ 6 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khoá XIII

Từ ngày 19 đến ngày 28 tháng 3 năm 2012, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã họp phiên thứ 6 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

 

Phát biểu bế mạc phiên chất vấn tại phiên họp thứ 6 Ủy ban thường vụ Quốc hội khoá XIII của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng

27/03/2012

Thứ nhất, rất hoan nghênh các đồng chí trong Thường vụ, các đồng chí đại biểu Quốc hội, các đồng chí Bộ trưởng và lãnh đạo các bộ, ngành chúng ta đã thực hiện công việc chất vấn và trả lời chất vấn công khai, minh bạch, dân chủ, thẳng thắn và đầy tinh thần trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Cuộc chất vấn hôm nay, ngày hôm nay trong phiên họp này của Thường vụ có sự theo dõi giám sát của đồng bào cử tri ở trên cả nước và phương tiện thông tin tuyên truyền đại chúng của chúng ta sẽ tiếp tục đưa tin để nhận được những ý kiến phản hồi. Như vậy có thể nói cuộc chất vấn của chúng ta hôm nay đã có kết quả do sự đóng góp tích cực của các đồng chí, tôi rất cảm ơn và hoan nghênh các đồng chí.

Việc thứ hai, qua chất vấn những vấn đề đặt ra của các vị đại biểu Quốc hội và trả lời của các Bộ trưởng, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến sáng nay và Bộ trưởng Nguyễn Thanh Bình chiều nay thì có thể thấy rằng chúng ta cũng đã đạt được một số thành tựu kết quả quan trọng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe y tế bảo vệ sức khỏe của người dân và trong lĩnh vực tổ chức cán bộ và quản lý hành chính Nhà nước. Nhưng đồng thời chúng ta cũng thấy rằng chúng ta trong công tác quản lý Nhà nước về hai lĩnh vực này còn nhiều tồn tại, còn nhiều vấn đề bức xúc và những vấn đề đặt ra thì chúng ta cần phải tiếp tục giải quyết. Những vấn đề cụ thể nào thì đồng chí Phó Chủ tịch Tòng Thị Phóng sáng nay đã có kết luận rút ra và đồng chí Uông Chu Lưu chiều nay cũng đã có kết luận rút ra.

Ở đây tôi chỉ xin nhấn mạnh một điểm đấy là trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ y tế đối với lĩnh vực chăm sóc sức khỏe của người dân lĩnh vực y tế và trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ nội vụ đối với lĩnh vực tổ chức cán bộ và cải cách hành chính. Chúng tôi hoan nghênh những đề án, những dự kiến mà các đồng chí đã đặt ra và đề nghị các đồng chí phải chứng minh trách nhiệm của mình một cách tích cực để đảm bảo thực hiện một cách có kết quả những đề án, những dự kiến mà các đồng chí đã nêu ra tại phiên họp này để cho công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của nhân dân nó có chuyển biến thực sự, công tác cải cách hành chính, công tác tổ chức, nhất là tổ chức chính quyền cơ sở và công tác cán bộ trong hệ thống công chức và viên chức của chúng ta có chuyển biến thật sự, được nâng cao chất lượng thực sự. Năm 2012 này chuyển biến một bước, 2013 chuyển biến một bước, 2014 chuyển biến một bước, 2015 thì chuyển biến một cách căn bản, đúng tinh thần Đại hội XI, trong đó còn cả những vấn đề đấu tranh chống tiêu cực, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 vừa qua. Cho nên đề nghị các đồng chí quan tâm tới tinh thần trách nhiệm và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Bộ trưởng, tạo sự chuyển biến thực sự trong lĩnh vực mà các đồng chí phụ trách, vừa là tham mưu, vừa là chỉ đạo, điều hành, vừa là tổ chức quản lý nhà nước trong hai lĩnh vực mà hai Bộ trưởng phụ trách từ sáng đến giờ chúng ta đặt ra và tôi rất tin tưởng sự chuyển biến đó. Đây cũng là nhiệm kỳ mà các đồng chí lần đầu làm Bộ trưởng, Quốc hội đã bỏ phiếu bầu các đồng chí, phê chuẩn các đồng chí với một tỷ lệ phiếu cao mong các đồng chí xứng đáng với sự tin tưởng và yêu cầu đó của đại biểu Quốc hội, đồng thời cũng là sự tin tưởng, giao trách nhiệm cho các đồng chí của nhân dân ta.

Điểm thứ ba, xin báo cáo các đồng chí phiên chất vấn này được thực hiện theo sự ủy quyền của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức, tiến hành là một phiên có sự đổi mới, mong rằng các đồng chí trong Thường vụ Quốc hội và các cơ quan, tổ chức liên quan của Quốc hội và sự phối hợp của các đồng chí sẽ tốt hơn để phiên họp sau thực hiện chất vấn tại Thường vụ Quốc hội mà có sự tham gia trực tuyến của 63 đoàn, có sự theo dõi, giám sát của nhân dân được tiến hành một cách chất lượng hơn và tốt hơn. Tôi xin báo cáo lại với các đồng chí, đồng bào, cử tri cả nước 3 ý kiến như vậy để chúng ta xin kết thúc phiên họp này.

Chúc các đồng chí sức khỏe, xin cảm ơn các đồng chí.

 

(Trích gỡ băng ghi âm phiên họp)

(Văn phòng Quốc hội)

 
 

Thông báo kết luận của Ủy ban thường vụ Quốc hội về hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại phiên họp thứ 6

Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và thực hiện Nghị quyết số 21/2011/QH13 của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIII, ngày 26 tháng 3 năm 2012, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Phiên chất vấn có sự tham dự của hầu hết các vị đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương, đại diện lãnh đạo một số cơ quan ở hữu quan, nhiều vị đại biểu Quốc hội ở địa phương cũng tham dự thông qua truyền hình trực tuyến tại Đoàn đại biểu Quốc hội.