Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì Phiên họp thứ 6 Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII

Ngày 19/3/2012, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì Phiên họp thứ 6 Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII

 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •