Chiều 26-3-2012, Ủy ban thường vụ QH họp chất vấn và trả lời chất vấn Bộ trưởng Bộ Nội vụ xung quanh các vấn đề "tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng và chế độ với cán bộ, công chức Nhà nước, giải pháp nâng cao chất lượng bộ máy chính quyền cơ sở"

Chiều 26/3/2012, Phiên họp thứ 6 Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục diễn ra với nội dung chất vấn và trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình xung quanh vấn đề "tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng và chế độ với cán bộ, công chức Nhà nước, giải pháp nâng cao chất lượng bộ máy chính quyền cơ sở". Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều khiển phiên chất vấn và trả lời chất vấn

 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •