Thông cáo phiên họp thứ 41 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII

25/09/2015

Từ ngày 14 đến ngày 25 tháng 9 năm 2015, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII đã họp phiên thứ 41 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu khai mạc phiên họp                                         Ảnh: Đình Nam

Tham dự phiên họp có Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, đại diện Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và đại diện lãnh đạo một số Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức hữu quan.

1. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII.

Trên cơ sở Báo cáo của Văn phòng Quốc hội về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 10 của Quốc hội khai mạc vào ngày 20 tháng 10 năm 2015. Tại kỳ họp này, dự kiến Quốc hội sẽ xem xét thông qua 17 dự án luật, một số nghị quyết; cho ý kiến 9 dự án luật khác; xem xét các báo cáo về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước; giám sát chuyên đề; thảo luận, góp ý kiến về các dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia; quyết định ngày bầu cử toàn quốc đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội và một số vấn đề quan trọng khác…

2. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về 7 dự án luật, trong đó có 3 dự án luật trình Quốc hội thông qua, gồm: Bộ luật hình sự (sửa đổi); Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi); Luật quân nhân chuyên nghiệp và công nhân, viên chức quốc phòng và 4 dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến, gồm: Luật dược, Luật báo chí (sửa đổi), Luật về hội, Luật ban hành quyết định hành chính. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết định chưa trình dự án Luật ban hành quyết định hành chính tại kỳ họp thứ 10, chuyển dự án luật này sang kỳ họp sau để có thêm thời gian chuẩn bị kỹ hơn. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị các cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp chặt chẽ với cơ quan, tổ chức hữu quan tiếp tục hoàn chỉnh các tờ trình, báo cáo và dự thảo dự án luật gửi các vị đại biểu Quốc hội theo quy định. Đối với 3 dự án Bộ luật hình sự (sửa đổi), Luật báo chí (sửa đổi) và Luật về hội, đề nghị cơ quan soạn thảo khẩn trương phối hợp với cơ quan thẩm tra và các cơ quan, tổ chức hữu quan tiếp thu, chỉnh lý tờ trình, báo cáo, dự thảo luật trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục cho ý kiến tại phiên họp tháng 10 trước khi gửi các vị đại biểu Quốc hội.

3. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, báo cáo của Chính phủ về công tác thi hành án, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật và công tác phòng, chống tham nhũng năm 2015; báo cáo của Kiểm toán Nhà nước về kế hoạch kiểm toán năm 2016. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước phối hợp với các cơ quan hữu quan khẩn trương tiếp thu, hoàn chỉnh các báo cáo để gửi đại biểu Quốc hội đúng quy định.

4.Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai tại các nông trường, lâm trường quốc doanh, giai đoạn 2004-2014; nghe Đoàn giám sát báo cáo kết quả giám sát 2 chuyên đề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả quá trình hội nhập kinh tế quốc tế từ khi Việt Nam là thành viên Tổ chức thương mại thế giới (WTO) và về việc thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn chiến lược (trọng tâm là các địa bàn Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ).

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao việc tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, chuẩn bị dự thảo báo cáo công phu của các Đoàn giám sát và cơ bản nhất trí với những nhận định, đánh giá của báo cáo. Đề nghị các Đoàn giám sát, Hội đồng dân tộc, Ủy ban kinh tế, Ủy ban quốc phòng và an ninh phối hợp với các cơ quan tiếp thu, hoàn chỉnh các báo cáo, dự thảo nghị quyết để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội theo quy định.

5. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến các báo cáo về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về hoạt động giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII đến năm 2015.

Qua xem xét các báo cáo của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân tối cao, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản tán thành với những đánh giá, nhận định trong các báo cáo về những kết quả đạt được, chưa đạt được so với yêu cầu của Quốc hội tại các nghị quyết; đồng thời đề nghị các cơ quan tiếp tục tập trung triển khai các giải pháp, nâng cao trách nhiệm trong việc hoàn thiện chính sách pháp luật, trong chỉ đạo, điều hành nhằm hoàn thành những nội dung trong nghị quyết của Quốc hội. Đề nghị Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao khẩn trương tiếp thu, hoàn chỉnh các báo cáo để kịp trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 10.     

6. Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục cho ý kiến dự thảo Nội quy kỳ họp Quốc hội năm 2002. Trên cơ sở các ý kiến góp ý tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cơ quan soạn thảo phối hợp với các cơ quan hữu quan tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo, tờ trình, báo cáo trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 10.

7. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Báo cáo tổng kết việc tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại. Qua tổng kết thấy rằng mặc dù còn có những hạn chế, bất cập trong việc thực hiện thí điểm chế định thừa phát lại nhưng đến nay, hoạt động của các tổ chức thừa phát lại đã thu được những kết quả bước đầu quan trọng trên các mặt hoạt động, phản ánh định hướng đúng đắn, phù hợp với chủ trương của Đảng, yêu cầu của Hiến pháp 2013 và đòi hỏi của thực tiễn cải cách tư pháp. Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí với việc trình Quốc hội ban hành Nghị quyết ghi nhận kết quả đạt được và cho kết thúc việc thí điểm để chính thức thực hiện chế định thừa phát lại.

8. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về phương án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ còn dư của các dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội tiến hành thẩm tra chính thức khẩn trương trình Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp thứ 10.

9. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Báo cáo kết quả giám sát về hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; về công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị toàn quốc về hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân nhiệm kỳ 2011- 2016.

Hội nghị toàn quốc về hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân nhiệm kỳ 2011- 2016 có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm tổng kết hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân nhiệm kỳ qua; đồng thời, triển khai các luật về tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương đã được Quốc hội thông qua, chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Văn phòng Quốc hội, Ban công tác đại biểu phối hợp với các cơ quan hữu quan tiếp thu, hoàn thiện báo cáo, chuẩn bị chu đáo về mọi mặt để Hội nghị được tổ chức thành công, đạt mục đích, yêu cầu đề ra.

10. Cũng tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc thành lập Trường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán trên cơ sở Trung tâm Khoa học và Bồi dưỡng cán bộ Kiểm toán nhà nước; dự án Pháp lệnh đào tạo một số chức danh tư pháp và việc ban hành Nghị định về quản lý trang thiết bị y tế.

(Văn phòng Quốc hội)