Ngày 16/9/2015 Ngày làm việc thứ 3 phiên họp thứ 41 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

 •  

  Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Văn Hiện trình bày báo cáo thẩm tra. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

   
 •  

  Phó Viện trưởng Viện KSNDTC Nguyễn Hải Phong trình bày báo cáo tóm tắt công tác năm 2015 của VKSNDTC. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

   
 •  

  Bộ trưởng Bộ Tư Pháp Hà Hùng Cường trình bày báo cáo tóm tắt về công tác thi hành án năm 2015. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

   
 •  

  Thứ trưởng Bộ Công An Lê Quý Vương trình bày báo cáo tóm tắt về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm PL năm 2015. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

   
 •  

  Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành phiên họp cho ý kiến về báo cáo công tác của Chánh án TANDTC,Viện kiểm sát NDTC,Chính phủ về công tác thi hành án ,đấu tranh phòng,chống tham nhũng-tội phạm và vi phạm PL năm 2015.. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT