Sáng 12/8/2015: Ngày làm việc thứ ba Phiên họp lần thứ 40 Ủy ban thường vụ QH

 •  

  Chủ tịch HĐDT Ksor Phước góp ý kiến về dự án Luật tiếp cận thông tin.Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT

   
 •  

  Chủ nhiệm Ủy ban CVĐXH Trương Thị Mai góp ý kiến về dự án Luật tiếp cận thông tin.Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT

   
 •  

  Chủ nhiệm Ủy ban VHGDTN,TN,NĐ Đào Trọng Thi góp ý kiến về dự án Luật tiếp cận thông tin

   
 •  

  Bộ trưởng Bộ tư pháp Hà Hùng Cường trình bày tờ trình dự án Luật tiếp cận thông tin.Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT

   
 •  

  Phó CTQH Uông Chu Lưu điều hành phần thảo luận,cho ý kiến dự án Luật tiếp cận thông tin.Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT