Sáng 11/8/2015 : Ngày làm việc thứ hai Phiên họp lần thứ 40 Ủy ban thường vụ QH

 •  

  Phó CTQH Uông Chu Lưu điều hành phần thảo luận,cho ý kiến Luật hoạt động giám sát của QH và HĐND.Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT

   
 •  

  Trưởng ban dân nguyên Nguyễn Đức Hiền góp ý kiến Luật hoạt động giám sát của QH và HĐND.Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT

   
 •  

  Các đại biểu tham dự Hội nghị.Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT

   
 •  

  Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng cho ý kiến Luật hoạt động giám sát của QH và HĐND.Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT

   
 •  

  Chủ nhiệm UBPL Phan Trung Lý trình bày báo cáo Luật hoạt động giám sát của QH và HĐND.Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT