Thông báo nội dung phiên họp thứ 36 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội

03/04/2015

Từ ngày 9/3 đến ngày 16/3/2015, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã họp phiên thứ 36 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng để cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII; về 02 dự án luật đã được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8: Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi), Luật ban hành văn bản pháp luật và 05 dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 9: Luật tố tụng hành chính (sửa đổi), Bộ luật tố tụng dân sự (sửa đổi), Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kế toán, Luật thống kê; Tờ trình của Chính phủ về vốn đầu tư Dự án Đường Tịnh Phong-cảng Dung Quất 2, tỉnh Quảng Ngãi, việc bổ sung dự toán chi cho Bộ Ngoại giao từ nguồn thu 70% lệ phí lãnh sự được để lại đầu tư cho các dự án đầu tư xây dựng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và về Đề án thành lập, điều chỉnh địa giới hành chính dưới cấp tỉnh; dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII và năm 2015; việc ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 1269/2011/UBTVQH12 ngày 14/7/2011 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về biểu thuế bảo vệ môi trường; việc chuẩn bị Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 132 (IPU-132) tại Hà Nội vào tháng 3-2015 và chất vấn và trả lời chất vấn.

Văn phòng Quốc hội trân trọng thông báo một số nội dung chính tại phiên họp như sau:

      - Về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII: Ủy ban thường vụ Quốc hội giao Văn phòng Quốc hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan tiếp thu ý kiến Ủy ban thường vụ Quốc hội tiếp tục hoàn chỉnh dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp, gửi xin ý kiến các vị đại biểu Quốc hội; đồng thời tiếp tục theo dõi, đôn đốc các cơ quan, tổ chức hữu quan phối hợp chuẩn bị tốt các nội dung và điều kiện về mọi mặt bảo đảm tổ chức thành công kỳ họp,

      - Đối với 02 dự án luật đã được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8: Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị các cơ quan chủ trì thẩm tra tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan soạn thảo và các cơ quan có liên quan tiếp thu ý kiến tại phiên họp, hoàn thiện báo cáo giải trình, tiếp thu và dự thảo luật, gửi xin ý kiến các Đoàn đại biểu Quốc hội và trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 9.

      - Đối với 05 dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 9: Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị cơ quan soạn thảo phối hợp với cơ quan thẩm tra và các cơ quan có liên quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến tại phiên họp tiếp tục hoàn chỉnh các Tờ trình, báo cáo thẩm tra, dự thảo luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 9.

     - Về Tờ trình của Chính phủ bố trí vốn đầu tư Dự án Đường Tịnh Phong-cảng Dung Quất 2, tỉnh Quảng Ngãi: Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ đưa nội dung này vào Tờ trình về việc sử dụng nguồn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2014, trình Ủy ban thường vụ Quốc hội tại phiên họp sau.

      - Về Tờ trình của Chính phủ bổ sung dự toán chi cho Bộ Ngoại giao từ nguồn thu 70% lệ phí lãnh sự được để lại đầu tư cho các dự án đầu tư xây dựng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài: Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao và các cơ quan có liên quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến tại phiên họp, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết, trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành.

     - Về các Tờ trình của Chính phủ về Đề án thành lập, điều chỉnh địa giới hành chính dưới cấp tỉnh: Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Ủy ban pháp luật của Quốc hội phối hợp với Bộ Nội vụ và các cơ quan hữu quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến tại phiên họp, hoàn thiện các dự thảo Nghị quyết, trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành.

     - Về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII và năm 2015: Ủy ban thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí với Tờ trình của Chính phủ và báo cáo thẩm tra của Ủy ban pháp luật của Quốc hội; đồng thời đề nghị Chính phủ, Ủy ban pháp luật của Quốc hội và các cơ quan có liên quan phối hợp nghiên cứu, tiếp thu ý kiến tại phiên họp rà soát toàn bộ các dự án trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội khóa XIII và năm 2015 để tiếp tục hoàn thiện tờ trình, báo cáo và dự thảo Nghị quyết theo hướng đánh giá sát thực tình hình triển khai thực hiện Chương trình, phấn đấu thực hiện đạt kết quả cao nhất Chương trình đã đề ra, nhất là các dự án luật triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013, bảo đảm thực hiện quyền con người, quyền công dân, phát triển kinh tế - xã hội; không đưa vào chương trình những dự án chưa thực sự cấp thiết, tính khả thi không cao...; gửi xin ý kiến Ủy ban thường vụ Quốc hội trước khi trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 9.

     - Về việc ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 1269/2011/UBTVQH12 ngày 14/7/2011 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về biểu thuế bảo vệ môi trường: Ủy ban thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí với Tờ trình của Chính phủ; đề nghị Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội phối hợp với Bộ tài chính và các cơ quan có liên quan tiếp thu ý kiến tại phiên họp, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết, trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành.

     - Về việc chuẩn bị Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 132 (IPU-132) tại Hà Nội vào tháng 3-2015: Ủy ban thường vụ Quốc hội đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội đồng của các cơ quan, tổ chức hữu quan trong thời gian qua; đồng thời đề nghị các cơ quan, tổ chức hữu quan cần tiếp tục tập trung triển khai thực hiện tốt các công việc còn lại, tăng cường công tác phối hợp giữa Ban tổ chức, các Tiểu ban với Ban Thư ký, Tổng Thư ký IPU, phối hợp giữa các Tiểu ban, các Bộ ngành chức năng trong việc chuẩn bị nội dung, lễ tân, hậu cần, phiên dịch, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn nhằm tổ chức thành công sự kiện chính trị - đối ngoại quan trọng này.

     - Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã tổ chức chất vấn, trả lời chất vấn tại phiên họp đối với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc của Chính phủ. Nhìn chung, phiên chất vấn đạt mục đích, yêu cầu đề ra, đáp ứng sự quan tâm của đại biểu Quốc hội, được dư luận đánh giá cao. Nội dung chất vấn và trả lời chất vấn đề cập những vấn đề hiện đang được cử tri và nhân dân quan tâm như về tình hình oan sai trong hoạt động tố tụng hình sự và bồi thường oan sai theo quy định của Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước; việc thực hiện Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn; thực trạng và giải pháp sắp xếp bố trí dân cư vùng thường xuyên xảy ra thiên tai, vấn đề di cư tự do, đào tạo nghề, đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số; giải pháp giải quyết vấn đề ma túy và một số thủ tục, mê tín dị đoan trong vùng dân tộc thiểu số...Ủy ban thường vụ Quốc hội giao Văn phòng Quốc hội hoàn chỉnh văn bản kết luận phiên chất vấn, biên bản tóm tắt ý kiến chất vấn, trả lời chất vấn tại phiên họp để gửi đến đại biểu Quốc hội và các cơ quan, tổ chức hữu quan.

       Ngay sau phiên họp này, đề nghị các cơ quan có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện các kết luận của Uỷ ban thường vụ Quốc hội; đồng thời, tích cực chuẩn bị các nội dung trong chương trình phiên họp thứ 37 của Ủy ban thường vụ Quốc hội (dự kiến 06-10/4/2015).

CHỦ NHIỆM

(Đã ký)

Nguyễn Hạnh Phúc

 
Thông báo nội dung phiên họp
  • Văn kiện tài liệu
  • Quốc hội khóa XIII
  • Phiên họp thứ 6
  • Phiên họp thứ 45
  • Phiên họp thứ 1
  • Phiên họp thứ 39