Một số hình ảnh phiên họp thứ 40 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XII

Ngày 1/6/2011, Uỷ ban thường vụ Quốc hội khoá XII tổ chức Phiên họp thứ bốn mươi để nghe Hội đồng bầu cử báo cáo kết quả cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 -2016. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử chủ trì phiên họp

 •  

  Đồng chí Phạm Minh Tuyên, Trưởng Ban công tác đại biểu, Tổng Thư ký Hôi đồng bầu cử trình bày báo cáo tại phiên họp

   
 •  

  Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan dự phiên họp

   
 •  

  Các đại biểu dự phiên họp

   
 •  

  Đồng chí Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc phiên họp./

   
 •  

  Đồng chí Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc phiên họp.

   
 •  

  Đồng chí Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc phiên họp