Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XII khai mạc phiên họp thứ 35 ngày 27-9-2010

Ngày 27/9/2010, Uỷ ban thường vụ Quốc hội khoá XII tổ chức Phiên họp thứ ba mươi lăm. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc phiên họp

 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •