Một số hình ảnh khai mạc Phiên họp thứ ba mươi Ủy ban thường vụ Quốc hội khoá XII

 •  

  Tổng bí thư Nông Đức Mạnh với các đại biểu dự kỳ họp

   
 •  

  Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Hà Văn Hiền thay mặt hai Ủy ban, trình bày ý kiến về báo cáo của Chính phủ đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2008;

   
 •  

  Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm trình bày Báo cáo tổng hợp kiến nghị của cử tri.

   
 •  
   
 •  

  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc phiên họp./

   
 •  

  Chủ nhiệm Uỷ ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội Trương Thị Mai phát biểu tại phiên họp

   
 •  

  Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn phát biểu tại phiên họp

   
 •  
   
 •  

  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc phiên họp.

   
 •  

  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc phiên họp

   
 
 • Phiên họp thứ 38
 • Phiên họp thứ 37
 • Phó Chủ tịch Tòng Thị Phóng
 • Phiên họp thứ 36
 • Phó Chủ tịch Phùng Quốc Hiển
 • Phiên họp thứ 35
 • Phiên họp thứ 34
 • Phiên họp thứ 33
 • Phiên họp thứ 32
 • Phiên họp thứ 31
 • Phiên họp thứ 30
 • Phiên họp thứ 29
 • Phiên họp thứ 28
 • Phiên họp thứ 27
 • Phiên họp thứ 26
 • Phiên họp thứ 25
 • Phiên họp thứ 24
 • Phiên họp thứ 23
 • Phiên họp thứ 22
 • Phiên họp thứ 21
 • Phiên họp thứ 20
 • Phiên họp thứ 19
 • Phiên họp thứ 18
 • Phiên họp thứ 17
 • Phiên họp thứ 16
 • Phiên họp thứ 15
 • Phiên họp thứ 14
 • Phiên họp thứ 13
 • Phiên họp thứ 12
 • Phiên họp thứ 11
 • Phiên họp thứ 10
 • Phiên họp thứ 9
 • Phiên họp thứ 8
 • Phiên họp thứ 7
 • Phiên họp thứ 6
 • Phiên họp thứ 5
 • Phiên họp thứ 4
 • Phiên họp thứ 3
 • Phiên họp thứ 2
 • Phiên họp thứ 1
 • Quốc hội khóa XI
 • Quốc hội khóa X