CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC NGÀY 07 THÁNG 11 NĂM 2018.

07/11/2018

QUỐC HỘI KHOÁ XIV

Kỳ họp thứ 6

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

 (Ngày 7 tháng 11 năm 2018) 

 

Buổi sáng:

Đoàn Chủ tịch: 

 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu (điều hành phiên họp)

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ

Bộ Công an: 

Ủy ban Tư pháp: 

Phó Tổng Thư ký Quốc hội: 

Bộ trưởng Tô Lâm

Chủ nhiệm Ủy ban Lê Thị Nga

Hoàng Thanh Tùng

 

NỘI DUNG:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Đặc xá (sửa đổi) (tối đa 20 phút).

- Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Đặc xá (sửa đổi).

- Cơ quan trình và cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp báo cáo, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Buổi chiều:

Đoàn Chủ tịch: 

 

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển (điều hành phiên họp)

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ

Nội dung 1:

 

Bộ Công an: 

Ủy ban Tư pháp: 

 

Bộ trưởng Tô Lâm

Chủ nhiệm Uỷ ban Lê Thị Nga

 

Nội dung 2:

Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn:

Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường:

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

 

 Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường

 

 Chủ nhiệm Ủy ban Phan Xuân Dũng

 Hoàng Thanh Tùng

 

NỘI DUNG:

Nội dung 1:

- Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi) (tối đa 15 phút).

- Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi) (tối đa 15 phút).

Nội dung 2:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Chăn nuôi (tối đa 20 phút).

- Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Chăn nuôi.

- Cơ quan trình và cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp báo cáo, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội