CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC NGÀY 06 THÁNG 11 NĂM 2018

05/11/2018

QUỐC HỘI KHOÁ XIV

Kỳ họp thứ 6

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

 (Ngày 6 tháng 11 năm 2018) 

 

Buổi sáng:

 

 

Đoàn Chủ tịch: 

  

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng (điều hành phiên họp)

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu

Bộ Giáo dục và Đào tạo: 

Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng

Phó Tổng Thư ký Quốc hội: 

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ

Chủ nhiệm Ủy ban Phan Thanh Bình

Hoàng Thanh Tùng

 

NỘI DUNG:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học (tối đa 20 phút).

- Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.

- Cơ quan trình và cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp báo cáo, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

 

Buổi chiều:

 

Đoàn Chủ tịch: 

  

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ (điều hành phiên họp)

Bộ Công an: 

Ủy ban Quốc phòng và An ninh: 

Phó Tổng Thư ký Quốc hội: 

Bộ trưởng Tô Lâm

Chủ nhiệm Ủy ban Võ Trọng Việt

Hoàng Thanh Tùng

 

NỘI DUNG:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi) (tối đa 20 phút).

- Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi).

- Cơ quan trình và cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp báo cáo, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

 

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội