CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC NGÀY 05 THÁNG 11 NĂM 2018

03/11/2018

Buổi sáng: 

Đoàn Chủ tịch:

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng (điều hành nội dung 1)

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ (điều hành nội dung 2)

Nội dung 1

Bộ Ngoại giao:

Ủy ban Đối ngoại:

Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Phạm Bình Minh

Chủ nhiệm Uỷ ban Nguyễn Văn Giàu

Nội dung 2

Bộ Công an:

                      Ủy ban Quốc phòng và An ninh :

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

Bộ trưởng Tô Lâm

Chủ nhiệm Uỷ ban Võ Trọng Việt

Hoàng Thanh Tùng

NỘI DUNG:

Nội dung 1, từ 8 giờ 00:

- Quốc hội thảo luận ở hội trường về việc phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cùng các văn kiện liên quan.

- Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội về Hiệp định CPTPP.

Nội dung 2, từ 10 giờ 15:

- Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo tổng kết thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam (tối đa 15 phút).

- Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt trình bày Báo cáo thẩm tra báo cáo của Chính phủ tổng kết thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam (tối đa 15 phút).

- Quốc hội thảo luận ở hội trường về việc kéo dài thời hạn thực hiện Nghị quyết số 30/2016/QH14 về thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam.

- Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội về việc kéo dài thời hạn thực hiện Nghị quyết số 30/2016/QH14.

Buổi chiều:

Đoàn Chủ tịch:

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ (điều hành phiên họp)

Bộ Quốc phòng:

Ủy ban Quốc phòng và An ninh:

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch

Chủ nhiệm Uỷ ban Võ Trọng Việt

Hoàng Thanh Tùng

NỘI DUNG:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Cảnh sát biển Việt Nam (tối đa 20 phút).

- Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Cảnh sát biển Việt Nam.

- Cơ quan trình và cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp báo cáo, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội