CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC NGÀY 02 THÁNG 11 NĂM 2018

01/11/2018

Buổi sáng:

Đoàn Chủ tịch:

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng (điều hành phiên họp)

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ

Bộ Ngoại giao:

Ủy ban Đối ngoại: 

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Phạm Bình Minh

Chủ nhiệm Uỷ ban Nguyễn Văn Giàu

Hoàng Thanh Tùng

NỘI DUNG 

- Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày Tờ trình về việc đề nghị Quốc hội phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cùng các văn kiện liên quan (tối đa 15 phút).

- Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo thuyết minh Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cùng các văn kiện liên quan (tối đa 15 phút).

- Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo thẩm tra về việc phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cùng các văn kiện liên quan (tối đa 15 phút).

- Thảo luận ở tổ về: việc phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cùng các văn kiện liên quan.

Buổi chiều:

Đoàn Chủ tịch:

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển (điều hành phiên họp)

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu

Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

Ủy ban Kinh tế: 

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng

Chủ nhiệm Uỷ ban Vũ Hồng Thanh

Hoàng Thanh Tùng

NỘI DUNG:

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung các Luật có quy định liên quan đến quy hoạch.

- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội.

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội