CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP NGÀY 11 THÁNG 6 NĂM 2018

08/06/2018

QUỐC HỘI KHOÁ XIV

Kỳ họp thứ 5

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

 (Ngày 11 tháng 6 năm 2018

 

Buổi sáng:

Đoàn Chủ tịch:  

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu (điều hành phiên họp)

Phó Chủ tịch Quốc hội  Đỗ Bá Tỵ

Ủy ban Tư pháp:  

Bộ Công an:  

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:  

Chủ nhiệm Lê Thị Nga

Bộ trưởng Tô Lâm (và 01 Lãnh đạo Bộ Công an)

Hoàng Thanh Tùng

NỘI DUNG:

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật Đặc xá (sửa đổi).

- Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội.

 

Buổi chiều:

Đoàn Chủ tịch:

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng (điều hành phiên họp)

Phó Chủ tịch Quốc hội  Phùng Quốc Hiển

Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng:  

Bộ Giáo dục và Đào tạo:  

 

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:  

Chủ nhiệm Phan Thanh Bình

 

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ (và 01 Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Lê Bộ Lĩnh

NỘI DUNG:

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục.

- Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội.

Văn phòng Quốc hội