CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP NGÀY 07 THÁNG 6 NĂM 2018

06/06/2018

QUỐC HỘI KHOÁ XIV

Kỳ họp thứ 5

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

 (Ngày 07 tháng 6 năm 2018) 

 

Buổi sáng:

Đoàn Chủ tịch:  

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ (điều hành phiên họp)

Tổng Thư ký Quốc hội:  

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:  

Nguyễn Hạnh Phúc

Lê Bộ Lĩnh

NỘI DUNG:

- Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi).

- Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi).

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày Tờ trình về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019.

- Thảo luận ở hội trường về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019.

Buổi chiều:

- Quốc hội thảo luận ở tổ về:

+ Dự án Luật Chăn nuôi.

+ Dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi).

 

Văn phòng Quốc hội