CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP NGÀY 06 THÁNG 6 NĂM 2018

05/06/2018

QUỐC HỘI KHOÁ XIV

Kỳ họp thứ 5

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

(Ngày 06 tháng 6 năm 2018) 

 

* Cả ngày: Truyền hình, phát thanh trực tiếp

Đoàn Chủ tịch:  

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân (điều khiển phiên họp)

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu

Phó Chủ tịch Quốc hội  Phùng Quốc Hiển

Phó Chủ tịch Quốc hội  Đỗ Bá Tỵ

Tổng Thư ký Quốc hội:  

Nguyễn Hạnh Phúc

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:  

Hoàng Thanh Tùng (buổi sáng)

 

Lê Bộ Lĩnh (buổi chiều)

Bộ Giáo dục và Đào tạo:  

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ (và 01 Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo)

(từ 08h00 đến 11h30 và từ 14h00 đến 14h25)

Phó Thủ tướng Chính phủ:  

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ

(từ 14h25 đến 17h00)

 

NỘI DUNG:

 

* Buổi sáng:

Từ 8h00 đến 11h30: Quốc hội tiến hành chất vấn nhóm vấn đề thứ tư.

- Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ trả lời chất vấn.

- Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam trả lời những chất vấn thuộc trách nhiệm, các Bộ trưởng tham gia trả lời chất vấn: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Nội vụ và các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ khác tùy theo chất vấn có liên quan (nếu có).

* Buổi chiều:

Từ 14h00 đến 14h25: Quốc hội tiếp tục tiến hành chất vấn nhóm vấn đề thứ tư.

- Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ và các thành viên Chính phủ tiếp tục trả lời chất vấn về nhóm vấn đề thứ tư.

- Chủ tịch Quốc hội phát biểu kết thúc nhóm vấn đề thứ tư.

Từ 14h25 đến 17h00:

- Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ thay mặt Chính phủ phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề và trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

- Chủ tịch Quốc hội phát biểu kết thúc phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Văn phòng Quốc hội