CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP NGÀY 05 THÁNG 6 NĂM 2018

04/06/2018

QUỐC HỘI KHOÁ XIV

Kỳ họp thứ 5

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

(Ngày 05 tháng 6 năm 2018) 


* Cả ngày: Truyền hình, phát thanh trực tiếp

Đoàn Chủ tịch: 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân (điều khiển phiên họp)

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng

Phó Chủ tịch Quốc hội  Uông Chu Lưu

Phó Chủ tịch Quốc hội  Phùng Quốc Hiển

Phó Chủ tịch Quốc hội  Đỗ Bá Tỵ

Tổng Thư ký Quốc hội: 

Nguyễn Hạnh Phúc

Phó Tổng Thư ký Quốc hội: 

Hoàng Thanh Tùng

Bộ Tài nguyên và Môi trường: 

Bộ trưởng Trần Hồng Hà (và 01 Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường)

(từ 8h00 đến 10h35)

Bộ trưởng Lao động, Thương binh  và Xã hội: 

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung (và 01 Lãnh đạo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội)

(từ 10h35 đến 11h30 và từ 14h00 đến 17h00)

 

NỘI DUNG:

* Buổi sáng:

Từ 08h00 đến 10h35: Quốc hội tiếp tục tiến hành chất vấn nhóm vấn đề thứ hai.

- Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà và các thành viên Chính phủ tiếp tục trả lời chất vấn về nhóm vấn đề thứ hai.

- Chủ tịch Quốc hội phát biểu kết thúc nhóm vấn đề thứ hai.

Từ 10h35 đến 11h30: Quốc hội tiến hành chất vấn nhóm vấn đề thứ ba.

- Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung trả lời chất vấn.

- Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam trả lời những chất vấn thuộc trách nhiệm, các Bộ trưởng tham gia trả lời chất vấn: Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Ngoại giao, Công an và các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ khác tùy theo chất vấn có liên quan (nếu có).

* Buổi chiều:

- Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung và các thành viên Chính phủ tiếp tục trả lời chất vấn về nhóm vấn đề thứ ba.

- Chủ tịch Quốc hội phát biểu kết thúc nhóm vấn đề thứ ba.

 

Văn phòng Quốc hội