Chương trình làm việc ngày 17 tháng 11 năm 2016

17/11/2016

QUỐC HỘI KHOÁ XIV

Kỳ họp thứ 2

 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

            Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

(Ngày 17 tháng 11 năm 2016)

 

Buổi sáng: Phiên họp được truyền hình, phát thanh trực tiếp

 

 ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch Quốc hội:

Các Phó Chủ tịch Quốc hội:

Nguyễn Thị Kim Ngân (điều khiển phiên họp)

Tòng Thị Phóng

Uông Chu Lưu

Phùng Quốc Hiển

Đỗ Bá Tỵ

THÀNH VIÊN CHÍNH PHỦ

            Thủ tướng Chính phủ:

Bộ trưởng Bộ Nội vụ:

Nguyễn Xuân Phúc (từ 8 giờ 30 đến 11 giờ 10)

Lê Vĩnh Tân (từ 8 giờ 00 đến 8 giờ 30)

ĐOÀN THƯ KÝ

Tổng thư ký Quốc hội:

 Phó Tổng thư ký Quốc hội:

Nguyễn Hạnh Phúc

Lê Bộ Lĩnh

NỘI DUNG:

Buổi sáng

* Từ 08 giờ 00 đến 08 giờ 30:

Bộ trưởng Bộ Nội vụ và các Bộ trưởng, Trưởng ngành liên quan tiếp tục trả lời chất vấn về nội dung của buổi chiều 16/11.

* Từ 08 giờ 30 đến 11 giờ 10:

Thủ tướng Chính phủ trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về những nội dung thuộc trách nhiệm của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến các nhóm vấn đề đã chất vấn trong ngày 2 ngày 15 và 16/11/2016.

* Từ 11 giờ 10 đến 11 giờ 30: Chủ tịch Quốc hội phát biểu bế mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

 

 

Buổi chiều:

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch Quốc hội:

Các Phó Chủ tịch Quốc hội:

Nguyễn Thị Kim Ngân

Uông Chu Lưu

Phùng Quốc Hiển (điều khiển phiên họp )

 

THÀNH VIÊN CHÍNH PHỦ

Bộ trưởng Bộ tư pháp:

Bộ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư:

Lê Thành Long (Nội dung 1)

Nguyễn Chí Dũng (Nội dung 2)

ĐOÀN THƯ KÝ

Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế

của Quốc hội:

 

Vũ Hồng Thanh

Phó Tổng thư ký Quốc hội:

Hoàng Thanh Tùng (Nội dung 1)

Lê Bộ Lĩnh (Nội dung 2)

 

NỘI DUNG:

1. Biểu quyết thông qua Luật đấu giá tài sản.

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự án Luật đấu giá tài sản.

- Quốc hội biểu quyết thông qua Luật đấu giá tài sản.

2. Thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư.

- Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư.

- Bộ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư Nguyễn Chí Dũng giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự án Luật sửa đổi, bổ sung Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư.

 

 

(Văn phòng Quốc hội)