Chương trình làm việc sáng ngày 17 tháng 11 năm 2016

16/11/2016

QUỐC HỘI KHOÁ XIV

Kỳ họp thứ 2

 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

            Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

(Ngày 17 tháng 11 năm 2016)

Buổi sáng: Phiên họp được truyền hình, phát thanh trực tiếp

 

 ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch Quốc hội:

Các Phó Chủ tịch Quốc hội:

Nguyễn Thị Kim Ngân (điều khiển phiên họp)

Tòng Thị Phóng

Uông Chu Lưu

Phùng Quốc Hiển

Đỗ Bá Tỵ

THÀNH VIÊN CHÍNH PHỦ

            Thủ tướng Chính phủ:

Bộ trưởng Bộ Nội vụ:

Nguyễn Xuân Phúc (từ 8 giờ 30 đến 11 giờ 10)

Lê Vĩnh Tân (từ 8 giờ 00 đến 8 giờ 30)

ĐOÀN THƯ KÝ

Tổng thư ký Quốc hội:

 Phó Tổng thư ký Quốc hội:

Nguyễn Hạnh Phúc

Lê Bộ Lĩnh

NỘI DUNG:

Buổi sáng

* Từ 08 giờ 00 đến 08 giờ 30:

Bộ trưởng Bộ Nội vụ và các Bộ trưởng, Trưởng ngành liên quan tiếp tục trả lời chất vấn về nội dung của buổi chiều 16/11.

* Từ 08 giờ 30 đến 11 giờ 10:

Thủ tướng Chính phủ trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về những nội dung thuộc trách nhiệm của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến các nhóm vấn đề đã chất vấn trong ngày 2 ngày 15 và 16/11/2016.

* Từ 11 giờ 10 đến 11 giờ 30: Chủ tịch Quốc hội phát biểu bế mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

 

 

(Văn phòng Quốc hội)