Chương trình làm việc ngày 11 tháng 11 năm 2016

10/11/2016

QUỐC HỘI KHOÁ XIV

Kỳ họp thứ 2
 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2016

 CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

(Ngày 11 tháng 11 năm 2016) 

 

Buổi sáng:   Quốc hội thảo luận ở tổ về:

- Dự án Luật đường sắt (sửa đổi).

- Dự án Luật chuyển giao công nghệ (sửa đổi).

- Dự thảo Nghị quyết về việc dừng thực hiện Dự án xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận (Từ 10 giờ 45, thảo luận riêng).

 

 

Buổi chiều:

ĐOÀN CHỦ TỊCH

   Phó Chủ tịch Quốc hội:

Tòng Thị Phóng

Uông Chu Lưu (điều khiển nội dung 1)

Phùng Quốc Hiển (điều khiển nội dung 2 và 3)

ĐOÀN THƯ KÝ

Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội:

Nguyễn Đức Hải

Bộ trưởng Bộ tài chính

Bộ trưởng Bộ tư pháp:

Phó Tổng thư ký Quốc hội:

Đinh Tiến Dũng (Nội dung 2 và 3)

Lê Thành Long (Nội dung 1)

Lê Bộ Lĩnh (Nội dung 2 và 3)

Hoàng Thanh Tùng (Nội dung 1)

NỘI DUNG:

1. Thảo luận về dự án Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi).

- Quốc hội thảo luận về dự án Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi).

- Bộ trưởng Bộ tư pháp Lê Thành Long giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự án Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi).

2. Thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

- Phó Tổng Thư ký Quốc hội Lê Bộ Lĩnh trình bày dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

- Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết.

3. Thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp.

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp.

- Phó Tổng Thư ký Quốc hội Lê Bộ Lĩnh trình bày dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp.

- Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết.

(Văn phòng Quốc hội)