Chương trình làm việc ngày 20 tháng 10 năm 2016

20/10/2016

QUỐC HỘI KHOÁ XIV

Kỳ họp thứ hai
 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Hà Nội, ngày 19 tháng 10  năm 2016

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

(Ngày 20 tháng 10  năm 2016) 

 

Buổi sáng

* 8 giờ 00: Phiên họp trù bị:

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch Quốc hội:

 

Nguyễn Thị Kim Ngân (điều khiển phiên họp)

 

ĐOÀN THƯ KÝ

Tổng thư ký  Quốc hội:

 

Nguyễn Hạnh Phúc

 NỘI DUNG

 

- Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu ý kiến.

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc báo cáo tiếp thu, chỉnh lý dự kiến chương trình kỳ họp.

- Quốc hội thảo luận và biểu quyết thông qua chương trình kỳ họp.

- Các vị đại biểu Quốc hội quyên góp, ủng hộ đồng bào một số tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả do bão lũ.

 

  * 9 giờ 00: Khai mạc kỳ họp (Truyền hình, phát thanh trực tiếp đến hết buổi sáng)

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch Quốc hội:

   Phó Chủ tịch Quốc hội:

Nguyễn Thị Kim Ngân

Tòng Thị Phóng (điều khiển phiên họp)

Uông Chu Lưu

Phùng Quốc Hiển

Đỗ Bá Tỵ

 

ĐOÀN THƯ KÝ

Tổng thư ký  Quốc hội:

Phó Tổng thư ký Quốc hội:

Nguyễn Hạnh Phúc

Lê Bộ Lĩnh

 

NỘI DUNG

- Quốc hội làm lễ chào cờ: Quân nhạc cử Quốc thiều, đại biểu Quốc hội và những người tham dự hát Quốc ca.  

- Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc kỳ họp.

- Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày Báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2017.

- Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân.

- Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo thẩm tra về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2017.

 

Buổi chiều

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch Quốc hội:

   Phó Chủ tịch Quốc hội:

Nguyễn Thị Kim Ngân

Phùng Quốc Hiển (điều khiển phiên họp)

Đỗ Bá Tỵ

 

ĐOÀN THƯ KÝ

   Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách:

Phó Tổng thư ký Quốc hội:

Nguyễn Đức Hải

Lê Bộ Lĩnh

 

NỘI DUNG

- Bộ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư Nguyễn Chí Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016-2020.

- Chủ nhiệm Uỷ ban kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo thẩm tra kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016-2020.

- Bộ trưởng Bộ tài chính Đinh Tiến Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo kế hoạch tài chính 5 năm.

- Chủ nhiệm Uỷ ban tài chính, ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo thẩm tra kế hoạch tài chính 5 năm.

- Bộ trưởng Bộ tài chính Đinh Tiến Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo về mục tiêu, định hướng huy động, sử dụng vốn vay và quản lý nợ công giai đoạn 2016-2020 (trong đó có đánh giá toàn diện các mặt công tác huy động, sử dụng vốn vay và quản lý nợ công giai đoạn 2011-2015).

- Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo thẩm tra về mục tiêu, định hướng huy động, sử dụng vốn vay và quản lý nợ công giai đoạn 2016-2020 (trong đó có đánh giá toàn diện các mặt công tác huy động, sử dụng vốn vay và quản lý nợ công giai đoạn 2011-2015).

- Bộ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư Nguyễn Chí Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

- Chủ nhiệm Uỷ ban tài chính, ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo thẩm tra kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

- Bộ trưởng Bộ tài chính Đinh Tiến Dũng, thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo về kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2016; dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2017.

- Chủ nhiệm Uỷ ban tài chính, ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo thẩm tra về kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2016; dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2017.  

(Văn phòng Quốc hội)