Chương trình làm việc ngày 20 tháng 6 năm 2017

19/06/2017

QUỐC HỘI KHOÁ XIV

Kỳ họp thứ 3
 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2017

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

(Ngày 20 tháng 6 năm 2017) 

 

Buổi sáng:

Đoàn Chủ tịch:

  

CTQH Nguyễn Thị Kim Ngân

PCTQH Uông Chu Lưu (điều hành nội dung 1, 2)

PCTQH Phùng Quốc Hiển (điều hành nội dung 3)

Ủy ban Pháp luật:

CNUB Nguyễn Khắc Định (Nội dung 1, 2)

Bộ Tư pháp:

BT Lê Thành Long (Nội dung 1, 2)

Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường:

CNUB Phan Xuân Dũng (Nội dung 3)

Bộ Nông nghiệp và Phát triển

nông thôn:

BT Nguyễn Xuân Cường  và 01 đồng chí của BNN&PTNT

(Nội dung 3)

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

Lê Bộ Lĩnh (Nội dung 3)

 

Hoàng Thanh Tùng (Nội dung 1, 2)

NỘI DUNG:

1. Biểu quyết thông qua Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi):

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi).

- Quốc hội biểu quyết thông qua Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi).

2. Biểu quyết thông qua Luật trợ giúp pháp lý (sửa đổi):

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật trợ giúp pháp lý (sửa đổi).

- Quốc hội biểu quyết thông qua Luật trợ giúp pháp lý (sửa đổi).

3. Dự án Luật thủy sản (sửa đổi).

- Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật thủy sản (sửa đổi).

- Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự án Luật thủy sản (sửa đổi).

Buổi chiều:

Đoàn Chủ tịch:

  

CTQH Nguyễn Thị Kim Ngân

PCTQH Uông Chu Lưu (điều hành nội dung 1, 2)

PCTQH Đỗ Bá Tỵ (điều hành nội dung 3, 4)

Ủy ban Tư pháp:

CNUB Lê Thị Nga (nội dung 1, 2)

Bộ Tư pháp:

BT Lê Thành Long (nội dung 1, 2)

Ủy ban Quốc phòng, An ninh:

CNUB Võ Trọng Việt (nội dung 3, 4)

Bộ Công an: 

BT Tô Lâm (nội dung 3,4)

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

Hoàng Thanh Tùng

NỘI DUNG:

1. Biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 và dự thảo Nghị quyết thi hành.

- Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13.

2. Biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thi hành Bộ luật hình sự:

- Phó Tổng Thư ký Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày dự thảo Nghị quyết về việc thi hành Bộ luật hình sự.

- Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết.

3. Biểu quyết thông qua Luật cảnh vệ:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An nình của Quốc hội Võ Trọng Việt trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật cảnh vệ.

- Quốc hội biểu quyết thông qua Luật cảnh vệ.

4. Biểu quyết thông qua Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An nình của Quốc hội Võ Trọng Việt trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

- Quốc hội biểu quyết thông qua Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

 

(Văn phòng Quốc hội)