Chương trình làm việc ngày 16 tháng 6 năm 2017

15/06/2017

QUỐC HỘI KHOÁ XIV

Kỳ họp thứ 3
 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2017

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

(Ngày 16 tháng 6 năm 2017) 

 

Buổi sáng:

Đoàn Chủ tịch:

  

CTQH Nguyễn Thị Kim Ngân

PCTQH Uông Chu Lưu (điều khiển nội dung 2)

PCTQH Phùng Quốc Hiển (điều khiển nội dung 1)

Ủy ban Tài chính, Ngân sách:

CNUB Nguyễn Đức Hải (nội dung 1)

Bộ Tài chính:

BT Đinh Tiến Dũng  và 01 đồng chí của BTC (nội dung 1)

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

Lê Bộ Lĩnh

NỘI DUNG:

  1. Thảo luận về dự án Luật Quản lý nợ công (sửa đổi)

- Quốc hội thảo luận về dự án Luật Quản lý nợ công (sửa đổi).

  • Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội.

2. Từ 10 giờ 30: Nội dung nhân sự

- Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm 02 Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

- Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày Báo cáo thẩm tra về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm 02 Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

- Thảo luận ở Đoàn đại biểu Quốc hội về việc phê chuẩn bổ nhiệm 02 Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

 

Buổi chiều:

Đoàn Chủ tịch:

  

PCTQH Uông Chu Lưu (điều khiển nội dung 2)

PCTQH Phùng Quốc Hiển (điều khiển nội dung 1)

PCTQH Đỗ Bá Tỵ

Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường:

CNUB Phan Xuân Dũng (nội dung 1)

Ủy ban Pháp luật:

CNUB Nguyễn Khắc Định (nội dung 2)

Thanh tra Chính phủ:

TTT Phan Văn Sáu và 01 đồng chí của TTCP (nội dung 2)

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

Hoàng Thanh Tùng

NỘI DUNG:

1. Biểu quyết thông qua Luật Đường sắt (sửa đổi)

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đường sắt (sửa đổi).

- Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Đường sắt (sửa đổi).

2. Thảo luận về dự án Luật Tố cáo (sửa đổi).

- Quốc hội thảo luận về dự án Luật Tố cáo (sửa đổi).

- Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự án Luật Tố cáo (sửa đổi).

 

(Văn phòng Quốc hội)