Chương trình làm việc ngày 15 tháng 6 năm 2017

14/06/2017

QUỐC HỘI KHOÁ XIV

Kỳ họp thứ 3
 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2017

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

(Ngày 15 tháng 6 năm 2017) 

 

* Cả ngày: Truyền hình, phát thanh trực tiếp

 

Đoàn Chủ tịch:

  

CTQH Nguyễn Thị Kim Ngân (điều khiển phiên họp)

PCTQH Tòng Thị Phóng

PCTQH Uông Chu Lưu

PCTQH Phùng Quốc Hiển

PCTQH Đỗ Bá Tỵ

Phó Thủ tướng Chính phủ:

Trương Hòa Bình (từ 14h00 đến 16h45)

Bộ Kế hoạch và Đầu tư:  

BT Nguyễn Chí Dũng  (từ 8h00 đến 11h30)

Tổng Thư ký Quốc hội:

Nguyễn Hạnh Phúc

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

Lê Bộ Lĩnh

NỘI DUNG:

Buổi sáng:

- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các thành viên Chính phủ tiếp tục trả lời chất vấn về nhóm vấn đề chất vấn thứ 4.

- Chủ tịch Quốc hội phát biểu kết thúc nhóm vấn đề chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Buổi chiều:

* Từ 14h00 đến 16h45:

Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình thay mặt Thủ tướng Chính phủ báo cáo, làm rõ thêm những vấn đề thuộc trách nhiệm của Chính phủ và trả lời chất vấn thuộc lĩnh vực phụ trách.

* Từ 16h45 đến 17h00:

Chủ tịch Quốc hội phát biểu bế mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

(Văn phòng Quốc hội)