Chương trình kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV (Đã được Quốc hội thông qua tại phiên họp trù bị sáng ngày 22-5-2017)

20/05/2017