CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP NGÀY 12 THÁNG 11 NĂM 2020

11/11/2020

QUỐC HỘI KHOÁ XIV

Kỳ họp thứ 10

----------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

 (Ngày 12 tháng 11 năm 2020) 

-------------------------------

Buổi sáng:

Đoàn Chủ tịch: 

- Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân (điều hành nội dung 2,4)

- Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng

- Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu (điều hành nội dung 3)

Ủy ban Pháp luật:

Bộ Nội vụ:

Ban Công tác đại biểu:

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

Chủ nhiệm Hoàng Thanh Tùng (nội dung 3)

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân (nội dung 3)

Trưởng Ban Trần Văn Túy (nội dung 2,4)

Nguyễn Trường Giang

 

  NỘI DUNG:

1. Thảo luận ở tổ về: Dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

* Từ 9 giờ 30:

2. Công tác nhân sự:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận ở Đoàn đại biểu Quốc hội về phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự: Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Bộ Y tế, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

- Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự một số thành viên Chính phủ.

- Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

- Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự: Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Bộ Y tế, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao bằng hình thức bỏ phiếu kín.

(Ban kiểm phiếu làm việc)

3. Thảo luận dự thảo nghị quyết:

- Tiếp tục thảo luận về dự thảo Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội nêu.

4. Công tác nhân sự:

- Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự: Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Bộ Y tế, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

- Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua các Nghị quyết phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự: Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Bộ Y tế, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

 

Buổi chiều:

Đoàn Chủ tịch:

- Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

- Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu

- Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển (điều hành phiên họp)

Ủy ban Kinh tế:

Ủy ban Tài chính-Ngân sách:

Bộ Tài chính:

Bộ Tài nguyên và Môi trường:

   Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

Chủ nhiệm Vũ Hồng Thanh (nội dung 2,3)

Chủ nhiệm Nguyễn Đức Hải (nội dung 1)

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng (nội dung 2)

Bộ trưởng Trần Hồng Hà (nội dung 3)

Nguyễn Trường Giang

 

NỘI DUNG:

1. Biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.

* Quốc hội họp riêng:

2. Trình và thảo luận:

- Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 (tối đa 10 phút).

- Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo thẩm tra về các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 (tối đa 10 phút).

- Thảo luận ở hội trường về các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

- Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội nêu.

(Quốc hội nghỉ giải lao)

3. Thảo luận dự thảo nghị quyết:

- Thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết về thí điểm quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế.

- Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội nêu.