CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP NGÀY 11 THÁNG 11 NĂM 2020

10/11/2020

QUỐC HỘI KHOÁ XIV

Kỳ họp thứ 10

----------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

 (Ngày 11 tháng 11 năm 2020) 

-----------------------------

 

Buổi sáng:

Đoàn Chủ tịch:   

- Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân (điều hành nội dung 4)

- Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng

- Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển (điều hành nội dung 1,2,3)

 

 Ủy ban Kinh tế: 

Phó Tổng Thư ký Quốc hội: 

 

Chủ nhiệm Vũ Hồng Thanh (nội dung 2)

Nguyễn Thị Thúy Ngần

 

  NỘI DUNG:

1.  Biểu quyết thông qua việc bổ sung nội dung vào chương trình kỳ họp thứ 10.

2. Biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

3. Trình bày tờ trình, báo cáo:

- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về việc giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam (tối đa 10 phút).

- Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo thẩm tra về giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam (tối đa 10 phút).

4. Công tác nhân sự:

- Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày Tờ trình đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ: Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đối với ông Chu Ngọc Anh, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với ông Lê Minh Hưng.

- Thảo luận ở Đoàn về phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ: Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đối với ông Chu Ngọc Anh, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với ông Lê Minh Hưng.

5.  Thảo luận ở tổ về:

- Dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi).

- Dự án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

 

Buổi chiều:

Đoàn Chủ tịch: 

- Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân (điều hành nội dung 1,3,5)

- Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng

- Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển (điều hành nội dung 2)

- Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ (điều hành nội dung 4)

 

Ủy ban Tài chính-Ngân sách: 

Ủy ban Quốc phòng và An ninh: 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư: 

Ban Công tác đại biểu: 

   Phó Tổng Thư ký Quốc hội: 

 

Chủ nhiệm Nguyễn Đức Hải (nội dung 2)

Chủ nhiệm Võ Trọng Việt (nội dung 4)

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng (nội dung 2)

Trưởng Ban Trần Văn Túy (nội dung 1,3,5)

Nguyễn Thị Thúy Ngần

 

  NỘI DUNG:

1. Công tác nhân sự:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận ở Đoàn về đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ: Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đối với ông Chu Ngọc Anh, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với ông Lê Minh Hưng.

- Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội về đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đối với ông Chu Ngọc Anh, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với ông Lê Minh Hưng.

- Ông Chu Ngọc Anh, ông Lê Minh Hưng phát biểu ý kiến (nếu có).

- Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ: Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đối với ông Chu Ngọc Anh, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với ông Lê Minh Hưng bằng hình thức bỏ phiếu kín.

(Ban kiểm phiếu làm việc)

2. Thảo luận:

- Thảo luận ở hội trường về giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội nêu.

(Quốc hội nghỉ giải lao)

3. Công tác nhân sự:

- Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ: Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đối với ông Chu Ngọc Anh, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với ông Lê Minh Hưng.

- Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đối với ông Chu Ngọc Anh, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với ông Lê Minh Hưng.

4. Biểu quyết thông qua Luật Biên Phòng Việt Nam.

5. Công tác nhân sự:

- Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự: Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Bộ Y tế, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

- Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

- Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày Báo cáo thẩm tra về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

- Thảo luận ở Đoàn về:

+ Phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự: Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Bộ Y tế, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

+ Phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.