CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP NGÀY 09 THÁNG 11 NĂM 2020

06/11/2020

QUỐC HỘI KHOÁ XIV

Kỳ họp thứ 10

---------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------------

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

 (Ngày 09 tháng 11 năm 2020) 

------------------------------

 

Cả ngày: (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)

Đoàn Chủ tịch: 

- Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân (điều hành phiên họp)

- Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng

- Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu

- Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển

- Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ

Tổng Thư ký Quốc hội: 

     Phó Tổng Thư ký Quốc hội: 

 Nguyễn Hạnh Phúc

 Nguyễn Trường Giang

 

  NỘI DUNG:

 

Tiếp tục chất vấn và trả lời chất vấn về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV và một số nghị quyết của Quốc hội trong nhiệm kỳ khóa XIII./.