CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP NGÀY 06 THÁNG 11 NĂM 2020

05/11/2020

QUỐC HỘI KHOÁ XIV

Kỳ họp thứ 10

---------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------------

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

 (Ngày 06 tháng 11 năm 2020) 

--------------------------------

 

 

Cả ngày: (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)

Đoàn Chủ tịch: 

- Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân (điều hành phiên họp)

- Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng

- Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu

- Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển

- Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ

Tổng Thư ký Quốc hội: 

Phó Tổng Thư ký Quốc hội: 

 Nguyễn Hạnh Phúc

 Nguyễn Trường Giang

 

NỘI DUNG:

 

- Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu.

- Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trình bày Báo cáo việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII (tối đa 20 phút).

- Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình trình bày Báo cáo việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII (tối đa 15 phút).

- Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí trình bày Báo cáo việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII (tối đa 15 phút).

- Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến thẩm tra của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII (tối đa 15 phút).

- Chất vấn và trả lời chất vấn về các vấn đề liên quan./.